CORONAVIRUSINFEKTIONENS VANLIGASTE SYMPTOM

I tabellen ser du de mest typiska infektionssymptomen förorsakade av coronaviruset jämfört med symptomen förorsakade av vanlig flunssa och influenssa.


 SYMPTOM FLUNSSA
INFLUENSSA
CORONAVIRUS
 Feber  sällan  ja, ofta hög
 ja, ofta från och till
 Hosta  lindrig eller måttlig
 ja   ja, mycket torr
 Andnöd  sällan  ibland  ja
 Trötthet, kraftlöshet
 lindrig  ja  ja, ofta
 Huvudvärk  sällan  ja  ibland
 Muskelvärk  lindrig  ja, ofta
 ja
 Försvagat smaksinne  nej  nej  ibland
 Diarré  nej  nej  ibland
 Rinnande näsa
 allmänt  ibland  nej
 Halsont  allmänt  ibland  ibland
 Täppt näsa
 allmänt
 ibland  sällan