Våra populäraste tjänster

Eira Specialkliniker

Saknar du ett ställe där du får både helhetsomfattande och förebyggande kunnande och äkta bryende? Eiras nya Specialkliniker finns till för detta ändamål. Under alla kliniker har vi samlat specialister inom ifrågavarande område, just för dig. Klinikens Egenskötare lyssnar på dig och hjälper dig att hitta det rätta alternativet. Bekanta dig med våra kliniker!

Läs mer

Eira Egenskötare

Upplever du att ingen har en helhetsbild av din hälsa – inte ens du själv? På Eira vill vi se dig som en helhet. Därför har vi skapat en helt ny Eira Egenskötarservice. Egenskötaren är din egen kontaktperson, som bryr sig om dig. Med henne kan du diskutera de bästa alternativen för dig och hon hjälper dig hitta rätt specialist.

Läs mer

Skopering av mage och tarmar

Diffusa magbesvär? Det är skäl att undersöka besvären i god tid. Mag- och tarmbesvär är mycket vanliga. Ibland om man ätit för mycket kan man få ont i magen och halsbränna. Det lönar sig att uppsöka en sakkunnig läkare ifall besvären återkommer ofta eller nya besvär uppstår.

Läs mer

Gynekologi och gynekologiska ingrepp

Eira sjukhus erbjuder omfattande gynekologiska tjänster för kvinnor i alla åldrar. Hos oss hittar du flera gynekologer till vilka det går lätt att boka tid ifall någonting bekymrar dig eller du vill komma på rutinkontroll. Vi har också lång erfarenhet av gynekologiska operationer.

Läs mer

Ögonläkare

Om du har problem med synen eller ögat ser avvikande ut ska besöka en ögonläkare. Ögonläkaren diagnostiserar och sköter ögonsjukdomar och kan utreda brytningsfel och få dem korrigerade.

Läs mer

Öron-, näs- och strupsjukdomar

På Eira läkarstation finns erfarna specialister i öron-, näs- och strupsjukdomar för både små patienter och vuxna. Operationsvård och andra kirurgiska ingrepp åtgärdas lätt hos oss. Största delen av ingreppen görs dagkirurgiskt, du får gå hem redan samma dag utan övernattning.

Läs mer

Plastikkirurgi

Eira sjukhus har lång erfarenhet av olika typer av plastikkirurgiska ingrepp. Hos oss hittar du ett mångsidigt utbud av plastikkirurgiska tjänster och högklassigt kunnande som backas upp av det senaste inom teknologi. Operationerna utförs i trygg sjukhusmiljö. Utöver krävande plastikkirurgi erbjuder vi också lättare estetiska behandlingar.

Läs mer

Ortopedi och handkirurgi

Till ortopedin hör skador och besvär i rörelseorganen hos människor i alla åldrar samt diagnostik och vård av dessa. Typiska undersökningar och kirurgiska ingrepp är artroskopi i skulderled, höft, knä och vrist samt ledprotesoperationer av knä och höft. Handkirurgin koncentrerar sig på sjukdomar i handen, handleden och armbågen.

Läs mer

Bläddra bland våra tjänster ur anatomiskt perspektiv

Vill du bli kvitt dina glasögon?

På Eira får du just nu AVGIFTSFRI förundersökning för laser och linsoperationer!

Läs mer
Helhetsomfattande tjänster

Eira Sömnklinik

Har du svårigheter att somna eller vaknar du ofta? Störande snarkning? Avbrott i andningen? Vill du få hjälp att sova utan mediciner? Boka tid till Eira Sömnkliniken. Hos oss får du helhetsomfattande hjälp för dina sömnproblem.

Läs mer

Eira Alkohol-avvänjningsklinik

På Eira sjukhus vårdas alkoholavvänjningspatienter alltid med respekt för patientens integritet. Till våra tjänster hör avvänjningsvård på bäddavdelningen, mottagning hos addiktionsläkare, specialist i psykiatri som har specialkompetens i addiktionsmedicin samt terapeut. Till våra tjänster hör också en rehabiliteringskurs och ledd självhjälpsgrupp.

Läs mer
Fråga mer om Eiras tjänster!
Namn
Telefon
E-post
Meddelande