Prislista

På Eira kan du betala kontant, med bank- och kreditkort (Visa/Visa Electron, Master Card, First card (f.d. Eurocard), American Express ja Diners Club) och med Eira Hälsokonto.

Priserna för mottagning är riktgivande och kan variera mellan specialisterna, eftersom de är yrkesutövare och individuellt prissätter sina tjänster. Priset påverkas av bl.a. specialistens specialkunskaper och specialkompetens. I mottagningstiden ingår också den tid specialisten behöver för anteckningar i patientregistret och eventuell tid för att bekanta sig med patientens förhandsinformation. Utöver priset för mottagning debiterar vi en kansliavgift på 17,90 euro. För separata telefonkonsultationer uppkommer oftast en räkning. För intyg, utlåtanden och undersökningar i samband med läkarbesöket uppbärs separat avgift. Eira hör till det nationella hälsoarkivet dvs. Kanta-tjänsterna. Alla patientuppgifter, utom röntgenbilder och röntgenutlåtanden, sparas på Mina Kanta-sidor. Kanta-avgiften är 1,95 €/besök.

 

Prislista

Fakturering gäller enbart företagskunder och kunder med faktureringskontrakt, samt i förväg överenskommen kundfakturering. Faktureringstillägget är 33,70 €. För vissa ingrepp kräver vi förskottsbetalning.

Tidsavbokning är avgiftsfritt förutsatt att tiden avbokas senast föregående vardag (måndagens tider föregående fredag). För icke-annullerad tid eller samma dag annullerade tider, ingrepp eller operationer, förbehåller vi oss rätten att debitera enligt i kraft varande prislista.

Vi förbehåller oss rätten till prisändringar

Läs mera inför besöket på Eira.