Personlig fysioterpi på Eira sjukhus

Fysioterapibehandling ges alltid i samarbete med kunden, terapeuten och vid behov läkaren och andra sakkunniga inom hälsovården.

Vårt utbud av fysioterapitjänster är mångsidiga. Behandlingen baserar sig på undersökning, mätning, handledning och rådgivning.

Fysioterapi före och efter en operation

Inför en operation lönar det sig att höja konditionen i den mån det är möjligt. En fysioterapeut ger direktiv om hur man kan öva hemma. Före en operation går  fysioterapeuten igenom vad du skall göra genast efter operationen. Genom att så gott som möjligt upprätthålla rörelseförmågan före en operation återhämtar du dig snabbare efter operationen.

Efter en operation påbörjas fysioterapi och du lär dig de rörelser och övningar som du skall göra hemma. Fysioterapi är en viktig del av återhämtningen efter operationen.

 

Fysioterapitjänster

Kliniken för nedre extremiteterna

Kliniken för nedre extremiteterna har specialiserat sig på att undersöka och behandla problem i benen. Fysioterapeuten som är specialiserad på fotproblem gör en analys av de nedre extremiteterna och på basen av resultatet gör hon en vårdplan och vid behov görs stödsulor.

Läs mer

Behandling med ESWT-tryckvåg

ESWT siktar en elektrohydraulisk energi-impuls, tryckvåg mot en önskvärd punkt i vävnaden under huden. ESWT-behandling ges mot vissa kroniska ortopediska sjukdomar och smärttillstånd.

Läs mer

Firstbeat-välmåendeanalys

Är arbetsbördan och återhämtningen från arbetet i balans med varandra? Är konditionen tillräcklig för de krav arbetsdagen kräver? Firstbeat-metoden analyserar pulsen under tre dygn. Mätning som gjorts under normala förhållanden ger en objektiv och omfattande rapport över ditt välmående.

Läs mer

Funktionell träning i Kinesis-salen

Grupperna på Eira sjukhus fokuserar på kroppskontroll via funktionella rörelsemönster och med hjälp av fasciaträning. Med Kinesis uppnås omväxling och kraft i träningen. Alla träningsgrupper handleds av en yrkeskunnig fysioterapeut. Välkommen med!

Läs mer

Personal Training

Investera i det värdefullaste du har, i dig själv. Eiras fysioterapiutbildade PT hjälper dig att uppnå dina träningsmål oavsett om du vill gå ner i vikt, bli starkare, få en bättre hållning eller enbart för att må bättre.

Läs mer
Eira sjukhus fysioterapeuter
Bekkedal Juha Fysioterapeut Boka tid
Bomberg Maarit Fysioterapeut YH Boka tid
Grenman Viveca Fysioterapeut Boka tid
Nybacka Sandra OMI Fysioterapeut Boka tid
Puotiniemi Tuomas Fysioterapeut, osteopat Boka tid
Saukkola Riikka Fysioterapeut YH, HvM Boka tid
Sundman Helene Fysioterapeut, företagsfysioterapeut Boka tid
Följande lediga tider
Idag
09:00
1 h 0 min
Nybacka Sandra
OMI Fysioterapeut
Eira läkarstation
Idag
11:00
1 h 0 min
Bomberg Maarit
Fysioterapeut YH
Eira läkarstation
Idag
13:30
1 h 0 min
Bomberg Maarit
Fysioterapeut YH
Eira läkarstation
Visa följande lediga tider
Ladda ned broschyr om fysioterapi
Eira fysioterapi (477,8 kB)
Prislista
Fysioterapi Pris

Mottagningsbesök hos fysioterapeut*
45 min
60 min


från 78 €
från 86 €

Fysioterapeutisk undersökning och utlåtande i samband med första besöket
Utlåtande, t.ex. som stöd till B-utlåtande, debiteras enligt använd tid.

30 €

Hembesök
I Eiras närområde, 60 min innehåller restid.
från 94 €
Akupunktur,smärtvård 84 €
ESWT-tryckvågsbehandling / gång 226 €
Kinesiotejp, rulle
Theraband

21 €
15 €

Kansliavgift på  3,60 €/besök tillkommer.
* Priset beror på tidsåtgången samt fysioterapeutens specialutbildning.