INFLUENSa är olik den vanliga flunsan

Den vanliga flunsan är en infektionssjukdom i de övre luftvägarna, vanliga symptom är snuva, täpphet, stegring och hosta.

Influensa är en allvarligare infektionssjukdom som förorsakas av influensavirus. Till symptomen hör hög feber som stiger snabbt, värk i lederna, trötthet, huvudvärk, ont i halsen och torr hosta. Ledvärk och ljuskänslighet kan förekommar. Snuva förekommer sällan i början av en influensa. Influensan är som värst i allmänhet 3-8 dygn och det kan ta veckor innan man återhämtat sig.

 

Influensavaccinet är ett effektivt skydd mot smitta och epidemi

Influensasäsongen är som värst i december-april. Den insjuknade smittar lätt andra genom att hosta eller via beröring. I små utrymmen såsom skolor och trafikmedel sker smitta lätt.

Vaccin är det bästa skyddet mot influensa.

I bästa fall förebygger det

  • 7‒8 influensafall av tio hos friska människor i arbetsför ålder
  • 7‒9 influensafall av tio hos barn
  • vartannat influensafall hos äldre personer.


Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att vaccineringen skall ske just innan epidemin börjar, vilket i praktiken betyder i oktober - november. Det önskade skyddet uppnås ca 2 veckor efter vaccineringen.

 

Skydda dig mot influensa genom att låta vaccinera dig

Sammansättningen på vaccinet beror på vilka virus som med största sannolikhet kommer att orsaka influensan. För perioden 2017-2018 har vi på Eira influensavaccinet VaxigripTetra. VaxigripTetra är avsett för aktiv immunisering av vuxna och barn från 3 år och uppåt.

Vaccinet ges i överarmen. Influensavaccinet bör inte ges, om man är kraftigt allergisk mot ägg. Man bör heller inte vaccinera vid infektion med feber. Vaccineringen skjuts då upp tills kunden är frisk. Influensavaccinet är i kraft till slutet av influensaperioden.

Influensavaccinet kommer på hösten 2018

Boka tid till sjukskötarens mottagning för vaccinering eller kom in till läkarstationen och fråga efter lediga tider.

Våra yrkeskunniga sjukskötare vaccinerar och ger tips om hur du håller dig frisk.

Vi meddelar på dessa sidor när vi fått in influensavaccinet för följande period.

Följande lediga tider
Idag
12:30
15 min
Eira läkarstation
Rokotusaika / Vaccineringstid
Idag
12:45
15 min
Eira läkarstation
Rokotusaika / Vaccineringstid
Visa följande lediga tider