Influensavaccinet för säsongen 2020 - 2021 har kommit. Influensavaccinet för barn i form av nässpray är tillgängligt omkring vecka 44.

 INFLUENSA ÄR OLIK DEN VANLIGA FLUNSAN

Den vanliga flunsan är en infektionssjukdom i de övre luftvägarna. Symptomen är vanligen snuva, täppthet, stegring och hosta.

Influensa är en allvarligare infektionssjukdom som förorsakas av influensavirus. Till symptomen hör hög feber som stiger snabbt, värk i musklerna, trötthet, huvudvärk, ont i halsen och torr hosta. Ledvärk och ljuskänslighet kan förekomma. Snuva förekommer sällan i början av en influensa. Influensan är som värst i början, i allmänhet under 3 - 8 dygn och det kan gå veckor innan man återhämtat sig.


INFLUENSAVACCINET ÄR ETT EFFEKTIVT SKYDD MOT SMITTA OCH EPIDEMI

Influensasäsongen är som värst i december-april. Den insjuknade smittar lätt andra via droppsmitta eller via beröring. I små utrymmen så som skolor och kollektivtrafik sprids smittan lätt.

Influensavaccinet är det bästa skyddet mot smittospridning och epidemi.
I bästa fall förhindrar vaccinet                                                                                                                                                       
  • 7‒8 influensafall av tio hos friska människor i arbetsför ålder
  • 7‒9 influensafall av tio hos barn
  • vartannat influensafall hos äldre personer.
Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att vaccineringen skall ske just innan epidemin börjar, vilket i praktiken betyder i oktober-november. Men man kan även låta vaccinera sig efter att epidemin brutit ut, även om det önskade skyddet uppnås ca 2 veckor efter vaccineringen.

SKYDDA DIG MOT säsongINFLUENSAn GENOM ATT LÅTA VACCINERA DIG

Influensavaccinet för säsongen 2020-2021 har kommit. Influensavaccinet för barn i form av nässpray är tillgängligt omkring vecka 44.

Sammansättningen på influensavaccinet ändrars för varje år utgående från vilka virustyper som orsakar säsonginfluensan. Vaccinet är avsett för aktiv immunisering i förhindrandet av influensasjukdom hos vuxna och hos barn från 6 mån och uppåt.

Obs! Barn under 9 år som inte vaccinerats tidigare måste få en ytterligare vaccinering tidigast fyra veckor efter den första vaccineringen för att uppnå det önskade vaccinationsskyddet.

Vaccinet ges åt vuxna i överarmen. Influensavaccinet skall inte tas, om man är kraftigt allergisk mot ägg. Man bör heller inte ta vaccinering vid en infektion med feber. Vaccineringen skjuts då upp tills kunden är frisk. Influensavaccinet är i kraft till slutet av influensaperioden.
 

nu även Nässprayvaccinering för barn

Hos oss får du nu influensavaccinet i form av nässpray för 2–17-åringar – behändigt och smärtfritt. En engångsdos räcker för att ge skydd.
Antalet nässprayvaccin är begränsat!

Boka tid för vaccinering eller kom in och fråga efter lediga tider

Boka tid till sjukskötarens mottagning för vaccinering
eller kom in till läkarstationen och fråga efter lediga tider.


Våra yrkeskunniga sjukskötare vaccinerar och ger tips om hur du håller dig frisk.

mån 2.11
13:00
15 min
Kokko Marja
Företagshälsovårdare
Eira läkarstation
Rokotusaika / Vaccineringstid
OBS! Jag sköter en del av min mottagning per telefon. Då du väljer en tid var det står ”Puhelinvastaanotto”, ringer jag upp dig under den bokade tiden till numret du meddelat.
mån 2.11
13:15
15 min
Kokko Marja
Företagshälsovårdare
Eira läkarstation
Rokotusaika / Vaccineringstid
OBS! Jag sköter en del av min mottagning per telefon. Då du väljer en tid var det står ”Puhelinvastaanotto”, ringer jag upp dig under den bokade tiden till numret du meddelat.
mån 2.11
14:45
15 min
Keskikallio Karolina
Egenskötare
Eira läkarstation
Rokotusaika / Vaccineringstid
Visa följande lediga tider
Prislista
Vaccineringar Pris*
A-hepatitvaccinering 83 € 
B-hepatitvaccinering 83 € 
A- och B-hepatitvaccinering 81,50 € 
Influensavaccinering, Vaxigrip Tetra
38 € 
Influensavaccinering som en nässpray för 2–17-åringar, Fluenz Tetra / kommer att finnas till hands omkring v. 44
 58 €
Gula febern vaccinering 82,50 € 
MPR (mässling, påssjuka, röda hund) vaccinering 57 € 
Papillom dvs HPV-virusvaccinering 236,50 € 
Pneumokockvaccinering 111,50 € 
Fästingvaccinering, TBE ERBJUDANDE
49 € (62 €)
Tetanus-D (stelkramp, difteri) vaccinering 37,50 € 
Internationellt vaccinationskort/-intyg 2,60 € 
*Kanta-avgift på 1,95 € tillkommer vaccineringspriserna
Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande