Lämna dina bekymmer till oss!

Eiras specialister i hudsjukdomar har flera års erfarenhet av hudsjukdomar och speciellt av diagnostik och vård av hudcancer. Det är skäl att regelbundet kontrollera sina födelsemärken och hudförändringar. Om du märker ett nytt födelsemärke eller att det skett någon förändring i det, boka tid för kontroll av födelsemärket. Nu är det lättare än någonsin förr att låta kontrollera dem och få vetskap om dem.

Vid behov fotograferar våra egenskötare dina födelsemärken och med hjälp av bilderna kan våra hudläkare lätt följa upp dem. På så sätt är dina födelsemärken under sakkunnig uppsikt med tanke på framtiden.

Välkommen till Eira Födelsemärkeskliniken för kontroll!

 

Kontroll av födelsemärken på Eira födelsemärkeskliniken

Förekomsten av hudcancer har ökat kraftigt sedan 1960-talet. Melanom är för tillfället den mest allmänna cancerformen. Genom att regelbundet låta kontrollera sina födelsemärken kan man upptäcka en förändring och få födelsemärket borttaget innan melanom uppstår.

Vid födelsemärkeskontrollen undersöker våra hudläkare dina födelsemärken mycket noggrannt. Efter undersökningen får du ett sammandrag över dina fördelsemärken; är de normala? bör du låta fotografera dem på egenskötarens mottagning? eller kräver något födelsmärke att det tas bort och en provbit undersöks närmare? Vid behov samarbetar våra hudläkare med våra plastikkirurger vid borttagning av födelsemärken.

Våra egenskötare fotograferar dina  födelsemärken på uppdrag av hudläkaren. Så här kan hudläkaren lättare följa med dem och uppföljningen är i kunniga händer också med tanke på framtiden.

Att låta kontrollera sina födelsemärken är ett enkelt och lätt sätt att inte behöva bekymra sig. Ju tidigare elakartade förändringar hittas, desto effektivare är vården.

 

Vilka födelsemärken är det skäl att låta undersöka?

Förekomsten av födelsemärken varierar, endel har endast några födelsemärken, andra har hundratals. Födelsemärken uppstår längs med åren, ända upp till 50ö-60 år. De födelsemärken som är ofarliga är oftast jämna till färgen, har jämna kanter och symmetriska.

Det är skäl att själv också kontrollera dem regelbundet och reagera genast på förändringar. Ifall något födelsemärke eller förändring bekymrar, boka tid hos hudläkare för kontroll av födelsemärken. Då får du sakkunnig vetskap. Det lönar sig inte att skjuta upp kontrollen. Ju tidigare ett elakartat födelsemärke tas bort, desto bättre är vårdresultatet. Å andra sidan är många förändringar harmlösa, endast 30% av melanomerna uppstår i befintliga födelsemärken.

Speciellt vid följande situationer är det skäl att boka tid för kontroll av födelsemärken:

  • ett nytt födelsemärke uppstår och det växer snabbt
  • födesemärket ändrar storlek, färg eller utseende t.ex. från brunt till svart, mörkblått eller rött eller om det blöder
  • födelsemärket kliar, är ömt eller känns som om det sticks
  • huden kring födelsemärket rodnar

Födelsemärket behöver inte alltid vara brunt, det kan också vara ljusrött eller en svagt fjällande fläck. Även avvikande födelsemärken och ett födelsemärke som sitter så att något skaver mot det bör undersökas.

Melanom, den mest utbredda hudcancern. Läs mera.

Ihon toistuva palaaminen auringossa, varsinkin ennen puberteetti-ikää, nostaa riskiä sairastua melanoomaan eli pahanlaatuiseen ihosyöpään. Ihomelanooma on nopeimmin yleistyvä syöpä ja vuonna 2015 siihen sairastui 1520 henkilöä.
Riski sairastua melanoomaan kasvaa iän myötä. Vaikka melanooman riskiryhmänä on erityisesti yli 65 vuotiaat, sitä tavataan entistä nuoremmilla henkilöillä. 

Risken för att insjukna i melanom, dvs. en elakartad hudcancer, stiger om man speciellt före puberteten upprepade gånger bränt sig i solen. Av alla cancersjukdomar är det melanom som ökat mest  och under år 2015 insjuknade 1520 personer i melanom. Risken för melanom stiger ju äldre man är. Även om riskgruppen för melanom är personer över 65 år, upptäcks melanom hos allt yngre personer.

Riskfaktorer:

  • UV-strålning är en stor riskfaktor och speciellt ifall man i sin barn- eller ungdom bränt sig i solen
  • Många födelsemärken
  • Ljus hy som lätt brinner i solen
  • Melanom finns i släkten eller patienten själv har melanom

Man kan förebygga melanom genom att skydda sig från UV-strålning.

Det länar sig att kontrollera huden och självmant föja med eventuella hudförändringar. Under årens lopp kan de uppstå flera nya, godartade födelsemärken.
Melanom kan uppstå i ett nytt födelsemärke eller som hudförändring i en tidigare frisk hy. Ca hälften av melanomerna uppstår i ett befintligt födelsemärke.
Genom att regelbundet låta kontrollera sina födelsemärken, speciellt ifall man har många födelsemärken eller någon i släkten insjuknat i melanom, kan en eventuell förändring upptäckas i tid och borttas innan melanom uppstår.

Ifall du märker hudförändringar eller att födelsemärket ändrat storlek, färg eller form eller om det kliar och blöder, tveka inte över att boka en mottagningstid!


Boka nu tid för kontroll av födelsemärken! Endast 59 €!

Kontroll av födelsemärken är ett enkelt och lätt sätt att ta reda på om det finns orsak att bekymra sig. Boka tid lätt till våra hudläkare via nätet.

Då du bokar tid, observera att för kontroll av födelsemärken skall du boka en 15 minuters tid.  I andra ärenden som berör huden / allergier bör du boka en normal mottagningstid.

Före födelsemärkeskontrollen bör du fylla i en blankett för förhandsuppgifter, därför ber vi dig komma till mottagningen 15 minuter före mottagningstiden.

Eira sjukhus specialister i hudsjukdomar
Hjerppe Anna Specialist i hudsjukdomar och allergologi
Koskenmies Sari Specialist i dermatologi
Raitio Hanna Specialist i hud- och könssjukdomar
Ylitalo Leea Specialist i dermatologi
Följande lediga tider
fre 23.11
13:30
15 min
Hjerppe Anna
Specialist i hudsjukdomar och allergologi
Eira läkarstation
Iholuomitarkistus
Om du har för avsikt att boka en 59 €:s kontroll av födelsemärken, välj en mottagningstid på 15 minuter. Födelsemärkeskontrollerna har koncentrerats till vissa dagar i månaden. Vid behov ta  kontakt 091620570.
fre 23.11
14:00
15 min
Hjerppe Anna
Specialist i hudsjukdomar och allergologi
Eira läkarstation
Iholuomitarkistus
Om du har för avsikt att boka en 59 €:s kontroll av födelsemärken, välj en mottagningstid på 15 minuter. Födelsemärkeskontrollerna har koncentrerats till vissa dagar i månaden. Vid behov ta  kontakt 091620570.
Visa följande lediga tider
Prislista
Hudsjukdomar

Pris
Kontroll av födelsmärken hos specialist i hudsjukdomar, 15 min.   59
Borttagning av hudförändringar     
Borttagning av födelsemärke (hudläkare)
   från 255 €
Borttagning av födelsemärke, tumör 1-2 st med CO2-laser
   299 €
Borttagning av födelsemärke, tumör 3-5 st med CO2-laser    395 €
Vård av lokal hudförändring med kryo dvs. genom nedfrysning 
   179 €
Kansliavgift på 17,90 € tillkommer samt Kanta-avgift 0,95 €