Kolesterol

Ur hjärthälsans synvinkel är det oerhört viktigt att veta sina kolesterolvärden. Då risken för koronarsjukdomar utvärderas spelar kolesterolet en betydande roll. I allmänhet mäts förutom kolesterolet också "det goda" dvs. HDL och "det onda" dvs. LDL kolesterolet samt triglyceridhalten. Vi talar allmänt om ett lipidpaket.

Det goda kolesterolet (HDL) fastnar inte på väggarna i artärerna såsom det dåliga kolesterolet (LDL) som då kan utgöra en risk att täppa till artärerna. Det viktigaste är att sänka LDL-kolesterolvärdet.

Ifall kolesterolmängden i blodet är stort utgör det en betydande risk för artärsjukdomar och därför borde man få kolesterolvärdet att sjunka. Det lönar sig att mäta kolesterolvärdet ofta för att kunna beakta förändringarna i kroppen.

Diet och motion hjälper att sänka kolesterolvärdet. Ibland behövs dock mediciner för att få ett högt kolesterol ner.


Mätning av kolesterolet

På Eiras laboratorium får du lätt veta dina fettvärden. Blodets fetter dvs. lipid-undersökningspaketet innehåller mätning av helhetskolesterolet, det goda och det onda kolesterolet samt mätning av blodets triglyceridhalt. En ny internationell rekommendation kräver inte fasta före undersökningen, så du kan komma till laboratoriet när som helst under dess öppettider, även utan remiss.

fP-Lipidit -undersökningspaketet innehåller:

  • fP-Kol helhetskolesterol
  • fP-Kol-HDL (”gott” kolesterol)
  • fP-Kol-LDL (”ont” kolesterol)
  • fP-Trigly triglycerider


Gott och ont kolesterol

Då kolesterolhalten för det onda dvs. LDL kolesterolet är för högt kan det leda till hjärt- och hjärninfarkt. LDL täpper till artärerna och därför är det oerhört viktigt att sänka kolesterolhalten.

Det goda kolesterolet dvs HDL hjälper till att skydda artärerna, därför är det önskvärt att öka halten HDL kolesterol. Diet och motion spelar en central roll i att sänka kolesterolnivåerna. Det lönar sig att allra först syna mängden motion samt mängden och kvaliteten på goda fetter.

Kontrollera dina kolesterolvärden

Du kan komma direkt till undersökningen, varken remiss eller tidsbeställning behövs:

Eira sjukhus laboratorium
adress: Skepparegatan 29, Helsingfors
Telefon: 09 1620 700

Se öppettiderna här

Prislista
Laboratorium

Undersökningspaket

Undersökningspaket Pris
Grundlig hälsogranskning, Grundscreening
114 €

Hälsoundersökningar

Hälsoundersökningar Pris
Alkoholkonsumtionstest 73,50 €
B12-vitamin (S-B12-TC2) 59,50 €
D-vitamin (s-D-25)

59 €

Ferritin (S-Ferrit) 46 €
Folat (fS-Folaat) 73 €
Blodsocker (fP-Gluk) 24 €
Sockerbelastningstest (Pt-Gluk-R1) 74 €
Kalcium (fS-Ca) 31 €
Blodfettpaket (fP-Lipidit) 62 €
Blidbild, liten (B-PVK+T) 33,50 €
Blodbild, fullständig (B-TVK) 57,50 €
Långvarigt socker, uppföljning (B-HbA1C) 55,50 €

Infektionsundersökningar

Infektionsundersökningar Pris
Bakterieodling av urinet (U-BaktVi)
25 €
C-reaktivt protein (P-CRP) 31,50 €
Mycoplasma pneumoniae, antikroppar (S-MypnAb) 81,50 €
Salmonellaodling, avföring (F-SalmVi) 43,50 €
Streptocockodling, från svalget (Ps-StrVi) 40,50 €
 Bakterieodling 1 ur avföringen (F-BaktVi1) 83 €
 Svampodling, naglar, hud (Sk-SienVi) 83 €
Borrelia antikroppar (S-BorrAg) 78 €
Streptocock A-antigentest, från svalget  (Ps-StrAAg)  34 €

Sköldkörtelundersökningar

Sköldkörtelundersökningar Pris
Sköldkörtelprov, Trijodityronin, fritt (S-T3-V)
85 €
Sköldkörtelprov, Tyreotropin (S-TSH)
53,50 €
Sköldkörtelprov, Tyroxin, fritt (S-T4-V) 53 €

Undersökningar av hjärtat och blodcirkulationen

Undersökningar av hjärtat och blodcirkulationen Pris
Hertta hjärtinfarkt- ja diabetesrisktest
133 €
Hjärtfilm (Pt-EKG-12) 53 €
Belastningsprov av hjärtat, belastnings-ekg (Pt-KIR-tje) 335 €
 Hjärtats dygnsregistrering, Holter-ekg (Pt-EKG-24/48h) 335 €
Hjärtats dygnsregistrering, symtom-ekg (EKG, OIRE 3-6 vrk) 202,50 €
Sänka (B-La) 19,50 €
Undersökning av blodets koagulationsförmåga, Tromboplastintid (P-TT-INR) 34 €
Undersökning av kronisk hjärtinsufficiens (P-proBNP) 155 €
Riskdiagnostik av hjärt- och kärlsjukdomar, Herkkä CRP (S-hsCRP) 41,50 €
Riskdiagnostik av kranskärlssjukdomar (fS-LipoB) 58,50 €

Undersökningar av buken och njurarna

Undersökning av buken och njurarna Pris
Leverprov (P-ALAT)
24 €
Lever- och benstomsprov (P-Afos) 24 €
Bukspottskörtelprov (P-Amyl) 24 €
Leverprov (P-ASAT) 24 €
Leverprov (P-Gt) 24 €
Vätskebalansprov, Kalium (P-K) 24 €
Njurprov, Kreatinin (P-Krea) 24 €
Vätskebalansprov, Natrium (P-Na)
24 €
Uppföljning av överkonsumtion av alkohol, Desialotransferrin (S-CDT) 81,50 €
Kalprotektin (F-Calpro) 106 €
Celiakipaket (Pt-Keli-Su) 57,50 €
Celiakipaket, omfattande (S-Keli-XL
176 €
Hälsogranskning av magsäcken, Gastropanel (fP-GastPan) 236,50 €

Undersökningar av muskler och leder

Undersökningar av muskler och leder Pris
Kreatinkinas (S-CK)
38,50 €
Gikt (P-Uraat) 24 €
Reumaprov (S-RF) 38 €
Reumaprov, citrullinerade peptider, antikroppar (S-CCPAb) 55,50 €

Urologiska undersökningar

Urologiska undersökningar Pris
Testosteron (S-Testo)
90,50 €
Prostata funktionsprov (P-PSA) 45 €

Gynekologiska undersökningar

Gynekologiska undersökningar Pris
Gynekologiskt cellprov (Pt-PAPA-1)
59 €

Undersökning av könssjukdomar

Undersökning av könssjukdomar Hinta
Klamydiatest ur urinet (U-ChtrNhO)
68 €
HIV-test (S-HIVAgAb) 63 €
Klamydia- ja gonorrétest, ur urinet (U-CtGcNhO) 69 €

Allergi-, astma och lungundersökningar

Allergi-, astma- och lungundersökningar Pris
Lungornas funktionsprov under medicinering (Pt-BrDil)
Undersökningen kräver läkarremiss
126 €

Gentest

Gentest Hinta
DNA-undersökning för laktosintolerans (B-Lakt-D) 63 €
Genetiskt testpanel för medicineringens lämplighet (B-Farma-D) 404 €
Test för risk av prostatacancer (Stockholm3-test) 548 €
Till laboratorieundersökningar tillkommer poliklinikavgift på 19,90 € utom med remiss utskriven av Eira sjukhus läkare. Priset på hembesök 38 € för området Eira, Ulrikasborg, Rödbergen. Kanta-avgift på 1,95 €/besök tillkommer.
Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande