Alkoholkonsumtionstest

B-PEth alkoholkonsumtionstestet påvisar en för stor konsumtion av alkohol. Med testet B-PEth mäts mängden fosfolipider som bildas i kroppen endast i samband med alkoholkonsumtion. Ett måttligt intag av alkohol höjer inte värdet över gränsvärdet 0.30 umol/l. För att värdet skall stiga behövs en längre tids intag av alkohol.

Undersökningens specificitet och sensitivitet är god och man har inte kunnat påvisa falska positiva resultat.

Kontrollera din alkoholkonsumtion

Du kan komma direkt till undersökningen, varken remiss eller tidsbeställning behövs.
Om testresultatet överskrider gränsvärdet är det skäl att reservera tid till läkare för konsultation.

Eira sjukhus laboratorium
Adress: Skepparegatan 29, Helsingfors
Telefon: 09 1620 700

Se öppettiderna här

Prislista
Laboratorium

Undersökningspaket

Undersökningspaket Pris
Grundlig hälsogranskning, Grundscreening
114 €

Hälsoundersökningar

Hälsoundersökningar Pris
Alkoholkonsumtionstest 73,50 €
B12-vitamin (S-B12-TC2) 59,50 €
D-vitamin (s-D-25)

59 €

Ferritin (S-Ferrit) 46 €
Folat (fS-Folaat) 73 €
Blodsocker (fP-Gluk) 24 €
Sockerbelastningstest (Pt-Gluk-R1) 74 €
Kalcium (fS-Ca) 31 €
Blodfettpaket (fP-Lipidit) 62 €
Blidbild, liten (B-PVK+T) 33,50 €
Blodbild, fullständig (B-TVK) 57,50 €
Långvarigt socker, uppföljning (B-HbA1C) 55,50 €

Infektionsundersökningar

Infektionsundersökningar Pris
Bakterieodling av urinet (U-BaktVi)
25 €
C-reaktivt protein (P-CRP) 31,50 €
Mycoplasma pneumoniae, antikroppar (S-MypnAb) 81,50 €
Salmonellaodling, avföring (F-SalmVi) 43,50 €
Streptocockodling, från svalget (Ps-StrVi) 40,50 €
 Bakterieodling 1 ur avföringen (F-BaktVi1) 83 €
 Svampodling, naglar, hud (Sk-SienVi) 83 €
Borrelia antikroppar (S-BorrAg) 78 €
Streptocock A-antigentest, från svalget  (Ps-StrAAg)  34 €

Sköldkörtelundersökningar

Sköldkörtelundersökningar Pris
Sköldkörtelprov, Trijodityronin, fritt (S-T3-V)
85 €
Sköldkörtelprov, Tyreotropin (S-TSH)
53,50 €
Sköldkörtelprov, Tyroxin, fritt (S-T4-V) 53 €

Undersökningar av hjärtat och blodcirkulationen

Undersökningar av hjärtat och blodcirkulationen Pris
Hertta hjärtinfarkt- ja diabetesrisktest
133 €
Hjärtfilm (Pt-EKG-12) 53 €
Belastningsprov av hjärtat, belastnings-ekg (Pt-KIR-tje) 335 €
 Hjärtats dygnsregistrering, Holter-ekg (Pt-EKG-24/48h) 335 €
Hjärtats dygnsregistrering, symtom-ekg (EKG, OIRE 3-6 vrk) 202,50 €
Sänka (B-La) 19,50 €
Undersökning av blodets koagulationsförmåga, Tromboplastintid (P-TT-INR) 34 €
Undersökning av kronisk hjärtinsufficiens (P-proBNP) 155 €
Riskdiagnostik av hjärt- och kärlsjukdomar, Herkkä CRP (S-hsCRP) 41,50 €
Riskdiagnostik av kranskärlssjukdomar (fS-LipoB) 58,50 €

Undersökningar av buken och njurarna

Undersökning av buken och njurarna Pris
Leverprov (P-ALAT)
24 €
Lever- och benstomsprov (P-Afos) 24 €
Bukspottskörtelprov (P-Amyl) 24 €
Leverprov (P-ASAT) 24 €
Leverprov (P-Gt) 24 €
Vätskebalansprov, Kalium (P-K) 24 €
Njurprov, Kreatinin (P-Krea) 24 €
Vätskebalansprov, Natrium (P-Na)
24 €
Uppföljning av överkonsumtion av alkohol, Desialotransferrin (S-CDT) 81,50 €
Kalprotektin (F-Calpro) 106 €
Celiakipaket (Pt-Keli-Su) 57,50 €
Celiakipaket, omfattande (S-Keli-XL
176 €
Hälsogranskning av magsäcken, Gastropanel (fP-GastPan) 236,50 €

Undersökningar av muskler och leder

Undersökningar av muskler och leder Pris
Kreatinkinas (S-CK)
38,50 €
Gikt (P-Uraat) 24 €
Reumaprov (S-RF) 38 €
Reumaprov, citrullinerade peptider, antikroppar (S-CCPAb) 55,50 €

Urologiska undersökningar

Urologiska undersökningar Pris
Testosteron (S-Testo)
90,50 €
Prostata funktionsprov (P-PSA) 45 €

Gynekologiska undersökningar

Gynekologiska undersökningar Pris
Gynekologiskt cellprov (Pt-PAPA-1)
59 €

Undersökning av könssjukdomar

Undersökning av könssjukdomar Hinta
Klamydiatest ur urinet (U-ChtrNhO)
68 €
HIV-test (S-HIVAgAb) 63 €
Klamydia- ja gonorrétest, ur urinet (U-CtGcNhO) 69 €

Allergi-, astma och lungundersökningar

Allergi-, astma- och lungundersökningar Pris
Lungornas funktionsprov under medicinering (Pt-BrDil)
Undersökningen kräver läkarremiss
126 €

Gentest

Gentest Hinta
DNA-undersökning för laktosintolerans (B-Lakt-D) 63 €
Genetiskt testpanel för medicineringens lämplighet (B-Farma-D) 404 €
Test för risk av prostatacancer (Stockholm3-test) 548 €
Till laboratorieundersökningar tillkommer poliklinikavgift på 19,90 € utom med remiss utskriven av Eira sjukhus läkare. Priset på hembesök 38 € för området Eira, Ulrikasborg, Rödbergen. Kanta-avgift på 1,95 €/besök tillkommer.
Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande