Hos de äldre beror nedsatt funktionell förmåga inte alltid på ålder eller sjukdom, utan ofta av att man inte är tillräckligt aktiv.

Många funktioner kan återställas genom träning som är avsedd att stödja den dagliga verksamheten så att man klarar sig hemma så länge som möjligt.

Kundens ålder, hälsotillstånd och potentiella sjukdomar påverkar terapiplaneringen. Rehabilitering innebär att vid behov anskaffa hjälputrustning, delta i planeringen av rehabiliteringsåtgärder och instruera vårdpersonalen och anhöriga.

Då kundens funktionsförmåga och krafter efter t.ex. hjärninfarkt, hjärnskada, muskelsjukdom eller operation är otillräckliga så att kunden inte kan komma på mottagning utförs terapin som hembesök.

Våra fysioterapeuter arbetar också på Eiras bäddavdelning. Till avdelningen kommer man för kortvarig rehabilitering eller för en längre vårdperiod. Förutom individuell träning kombineras fysioterapi med det dagliga livet på avdelningen med hjälp av vårdpersonalen.
Terapeuten kartlägger behovet av hjälputrusting ofta före hemkomsten, och efter hemkomsten kontrollerar man hur kunden klarar sig hemma. Vid behov ges ytterligare rehabilitering.
 

 
 
Eira sjukhus fysioterapeuter
Bekkedal Juha Fysioterapeut Boka tid
Bomberg Maarit Fysioterapeut YH Boka tid
Grenman Viveca Fysioterapeut, Lymfterapeut Boka tid
Sundman Helene Fysioterapeut Boka tid
Följande lediga tider
tis 25.2
09:30
1 h 0 min
Grenman Viveca
Fysioterapeut, Lymfterapeut
Eira läkarstation
tis 25.2
10:00
1 h 0 min
Bomberg Maarit
Fysioterapeut YH
Eira läkarstation
tis 25.2
10:30
1 h 0 min
Grenman Viveca
Fysioterapeut, Lymfterapeut
Eira läkarstation
Visa följande lediga tider
Prislista
Fysioterapi Pris
Mottagningsbesök hos fysioterapeut, 45 min från 82 €*
Mottagningsbesök hos fysioterapeut, 60 min    från 91 €*
Hembesök, i Eiras närområde, 60 min innehåller restid. från 97 € 
Fysioterapeutisk undersökning och utlåtande Pris 
I samband med första besöket 31 € 
Shockwave-behandling 29 € 
Material Pris

Kinesiotejp, rulle

Theraband

22 €

19 €

* Priset beror på tidsåtgången samt fysioterapeutens specialutbildning. Poliklinikavgift på 18,90 € och Kanta-avgift på 1,95 € tillkommer, förutom vid seriebesök då poliklinikavgift på 3,90 €/besök och Kanta-avgift på 1,95 € tillkommer.
Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande