Söderström-Anttila Viveca

Specialist i kvinnosjukdomar, obstetrik och gynekologisk endokrinologi
Examen:Docent
Specialiteter:Gynekologi
Språkkunskaper:Finska, Svenska, Engelska
Jag är specialist i gynekologi, obstetrik och gynekologisk endokrinologi och docent vid Helsingfors Universitet. Min huvudtjänst är vid HUS Kvinnokliniken vid enheten for reproduktionsmedicin. Jag har arbetat som privatläkare vid Eira Läkarstation sedan 90-talet. Vid sidan av det kliniska arbetet forskar jag inom barnlöshet i olika internationella forskargrupper.
Tjänster:Gynekologisk ultraljudsundersökning
Hormonbehandling
Papa-prov (cervixcytologiskt prov)
Papillomvirusundersökning
Specialist för Hälsoklubb för kvinnor
Urininkontinens
Gynekologi
Specialkunnande:Gynekologiska hormonbehandlingar, fertilitetsrådgivning, undersökningar och behandlingar mot barnlöshet, behandlingar med donerade äggceller eller spermier, klimakteriebesvär, Turners syndrom.
Publikationer:42 ursprungliga artiklar i internationella vetenskapliga publikationsserier med extern utvärderingspraxis.
Boka tid till specialist

Följande lediga tider

Om du är en ny patient eller har frågor angående fertilitet, var vänlig och boka två 30 min. tider.
ons 23.9
16:30
30 min
Söderström-Anttila Viveca
Specialist i kvinnosjukdomar, obstetrik och gynekologisk endokrinologi
Eira läkarstation