Prislista
Företagshälsovårdens allmänna priser Pris
Allmänavgift person/år 44 €
Ensamföretagare allmänavgift/år 79 €
Företagsläkare, 20 min 55 €
Företagshälsovårdare, 20 min 29 €
Exempel på företagsfysioterapeutens priser  
Företagsfysioterapi 97 €/h
Cykelergometertest
Inkl. kartläggning av häslotillståndet hos företagsfysioterapeuten, 20 min test, personlig skriftlig och muntlig respons.
99 €
Cykelergometertest + muskelkonditionstest 154 €
Firstbeat-livsstilsanalys
Inkl. mätning, personlig rapport, respon och rådgivning.
169 €