Fysioterapiaa yksilöllisesti EIRAN SAIRAALAssa

Fysioterapia toteutetaan aina tiiviissä yhteistyössä asiakkaan, terapeutin ja tarvittaessa lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien (TULE) fysioterapia

Yleisimpiä syitä, joiden vuoksi asiakas hakeutuu fysioterapiaan ovat tukirangan ongelmat, esim. niska- tai selkäkivut, eri nivelten kivut ja paikalliset ylirasituksesta tai virheasennosta johtuvat toiminnalliset ongelmat.

Fysioterapia on tärkeässä roolissa sekä näiden oireiden hoidossa että ennaltaehkäisyssä. Fysioterapialla pyritään kivun lievittämiseen, nivelen liikkuvuuden lisäämiseen sekä lihasjännityksen vähentämiseen, lihaskunnon lisäämiseen ja siten toimintakyvyn palautumiseen. Käsittelyillä luodaan myös edellytykset asiakkaan omalle harjoittelulle, jolla voidaan ehkäistä ongelmien uusiutumista.

TULE-ongelmien fysioterapiassa käytetään tukena eri menetelmiä; fysikaalisia hoitoja, kuten sähkökipuhoidot, lämpöhoidot (ultraääni, parafiini) sekä vetohoidot. Oireiden helpottamiseksi käytetään aktiivista harjoittelua sekä erilaisia manuaalisia käsittelyjä, kuten pehmytkudoskäsittelyjä sekä nivelten mobilisaatio- ja neuraali- eli hermokudostekniikoita.
Terapia tähtää ongelmien uusiutumisen ehkäisemiseen ja toimintakyvyn paranemiseen.

Fysioterapia ennen ja jälkeen leikkausten

Fysioterapian avulla valmistaudut viisaasti leikkaukseen. Oleellinen osa valmistautumista on taata mahdollisimman hyvä lihasvoima ja nivelen liikkuvuus. Tämä toteutuu fysioterapeutin vastaanotolla ja kotiharjoitteiden avulla. Ennen leikkausta käydään myös läpi mitä sinun tulee tehdä heti leikkauksen jälkeisenä päivänä. Pitämällä toimintakyvyn korkealla tasolla ennen leikkausta rakennat kuntoutusprosessille hyvän pohjan, josta on hyvä jatkaa leikkauksesta toipumista. 

Fysioterapia aloitetaan nopeasti leikkauksen jälkeen ja ohjauksen avulla opit hallitsemaan kotiharjoitukset, joita tulee jatkaa ohjeiden mukaan kotiuduttua. Kotiharjoitteita suunnitelman mukaan toteuttamalla lihaskunto, nivelen liikkuvuus, tasapaino ja koordinaatio palautuvat optimaalisessa tahdissa. Fysioterapia leikkauksen jälkeen on tärkeä osa prosessia, jotta pääset mahdollisimman nopeasti ja turvallisesti takaisin elämään normaalia elämää.

Sisätautisairauksien fysioterapia

Päädiagnooseina ovat sydän- ja hengityselinsairaudet, erilaiset reumatauteihin luokiteltavat sairaudet, ylipaino ja I- ja II-tyypin diabetes.

Fysioterapian avulla pyritään estämään ja lievittämään kipuja, lisäämään fyysistä toimintakykyä parantamalla lihasvoimaa, nivelten liikeratoja, ääreisosien verenkiertoa, hengityskapasiteettia ja kestävyyttä.

Keinoina käytetään erilaisia fysikaalisia hoitoja, rangan ja nivelten mobilisaatiota, systemaattisesti kuormittavaa liikuntaharjoittelua, rentousharjoittelua, hengityslihasten voimaharjoittelua sekä ohjausta omatoimiseen, jatkuvaan harjoitteluun sopivan lajin avulla.

Yhteistyö asiakkaan luvalla oman työterveyshuollon kanssa on tärkeää.

Neurologisten sairauksien fysioterapia

Koska neurologiset sairaudet ovat usein monimuotoisia ja monioireisia, fysioterapia toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kaikkien asiakkaan hoitoon osallistuvien tahojen ja hoitolaitosten kesken.

Hoitava lääkäri, kuntoutuslaitokset, toiminta- ja puheterapia sekä neuropsykologinen kuntoutus ovat tavallisimmat yhteistyötahot. Lisäksi mukana saattavat olla apuväline- ja apuneuvovalmistajat ja
-maahantuojat sekä kunkin sairauden omat potilasjärjestöt.

Fysioterapian tavoite on toimintakyvyn ja liikkumisen ylläpitäminen mahdollisimman normaalina sairauden mukanaan tuomasta haitasta huolimatta. Keinoja on useita ja ne valitaan sairauden, sen luonteen ja kulloistenkin perusongelmien tai vajavuuksien mukaan.

Terapian sisältö voi olla

  • lihastasapainon ylläpitäminen
  • nivelten liikeratojen ylläpitäminen toiminnallisina
  • keskushermostoperäisen jäykkyyden (spastisuus, rigiditeetti) helpottaminen
  • kivun hoitaminen
  • lihasten toiminnan aktivointi
  • nivelten lepo- ja toiminnalliset tukemiset tarvittaessa lastoin tai sidoksin

Syömisen, nielemisen ja hengityksen vaikeuksiin puutumme tarvittaessa yhdessä puhe- ja ravintoterapeutin kanssa.

Muita tehtäviämme ovat

  • apuvälineiden ja liikkumisapuneuvojen hankinta
  • kodin muutostöiden tarvearviot ja toteutukseen osallistuminen
  • 0maisten ja hoitohenkilökunnan ohjaaminen asiakkaan liikkumisessa ja ergonomisissa työasennoissa
Fysioterapiassa voidaan myös auttaa etsimään asiakkaalle tai tämän erityiseen tarpeeseen tai rajoitteeseen/vammaan parhaiten soveltuva liikuntalaji ja ohjata tarvittaessa erilaisiin asiakkaan helposti tavoitettavissa oleviin valmiisiin liikuntaryhmiin tai lajiyhdistyksiin.

Geriatrinen fysioterapia

Ikääntyneiden kohdalla toimintakyvyn heikkeneminen ei aina johdu vain iästä tai sairaudesta, vaan usein toimintojen käytön puutteesta.

Monet toiminnot voidaankin palauttaa harjoituksella, jolla pyritään tukemaan jokapäiväisiä toimintoja ja selviytymistä kotona mahdollisimman pitkään.

Terapian suunnitteluun vaikuttavat asiakkaan ikä, terveydentila sekä mahdolliset sairaudet. Kuntoutus sisältää tarvittaessa myös apuvälinehankintaa, osallistumista kuntoutussuunnitelmien laadintaan sekä tarvittaessa hoitohenkilökunnan ja omaisten ohjausta.

Kun asiakkaan toimintakyky ja voimavarat eivät esimerkiksi aivohalvauksen, aivovaurion, lihassairauden tai leikkauksen jälkitilan vuoksi riitä poliklinikalle tulemiseen, suoritetaan terapia kotikäynteinä.

Fysioterapeuttimme työskentelevät myös Eiran vuodeosastolla.
Osastolle tullaan lyhytaikaisesti kuntoutukseen tai pitempiaikaiselle hoitojaksolle. Yksilöllisen harjoittelun lisäksi fysioterapia nivotaan osastolla jokapäiväiseen elämään yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa.

Usein terapeutti käy ennen kotiutumista kartoittamassa apuvälinetarpeet ja kotiutumisen jälkeen tarkistamassa miten kotona selviydytään. Tarvittaessa huolehditaan myös jatkokuntoutuksesta.

Työfysioterapia

Eiran sairaalan työfysioterapeutti toimii työterveyshuollossa tuki- ja liikuntaelimistön oireiden ja sairauksien ehkäisyn ja fysikaalisen hoidon asiantuntijana. Työfysioterapeutin toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti ennaltaehkäisevä ja korjaava toiminta, joka voi kohdistua yksittäiseen työntekijään, kokonaisiin työyhteisöihin ja työolosuhteisiin.

Työfysioterapeutti tutkii ja arvioi fyysistä toimintakykyä työn näkökulmasta ja antaa ohjeita toimintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen mm. opastamalla työntekijää valitsemaan hänen työhönsä parhaiten sopivat, vähiten tuki- ja liikuntaelimistöä kuormittavat työasennot ja -tavat.

Ryhmätoiminta - kuten niska-, selkä- ja rentoutusryhmät - ovat myös tärkeä osa työfysioterapeutin työtä. Lihas- ja kestävyyskuntoa mittaavia testauksia työfysioterapeutti voi toteuttaa sekä ryhmille että yksittäisille työntekijöille.

Näin aloitat lenkkeilyn turvallisesti

Haittaako kipu juoksemista? Jos edellisestä juoksulenkistä on jo aikaa tai aloitat vasta juoksuharrastusta on maltti valttia. Lue fysioterapeutin 5 vinkkiä, kuinka aloitat lenkkeilyn turvallisesti.
Fysioterapeutin 5 vinkkiä
Fysioterapiapalvelut

Alaraajaklinikka

Eiran sairaalan Alaraajaklinikka on erikoistunut alaraajaongelmien tutkimiseen ja hoitamiseen. Klinikalla alaraajojen ongelmiin erikoistunut fysioterapeutti suorittaa analyysin, jonka pohjalta laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa hoitosuunnitelma sekä teetetään tarvittaessa yksilölliset tukipohjalliset.

Lue lisää

ESWT-painehoito

ESWT on kehon pintaosiin kohdistuva paineaaltohoito ortopedisten sairauksien hoidossa. Sitä kutsutaan myös nimillä iskuaaltohoito ja shokkiaaltohoito. Lääkäri suosittelee ESWT-hoitoa erilaisiin kroonisten sairauksien ja ortopedisten kiputilojen hoitamiseen.

Lue lisää

Firstbeat-hyvinvointianalyysi

Onko työstä aiheutuva kuormittuminen ja palautuminen tasapainossa? Riittääkö peruskunto arjen vaatimuksiin? Firstbeat-menetelmällä analysoidaan sydämen syketietoa kolmen vuorokauden ajan. Aidossa elinympäristössä saadut tulokset antavat hyvin objektiivisen ja kattavan raportin hyvinvoinnista.

Lue lisää

Toiminnallinen harjoittelu ryhmässä Kinesis-salilla

Eiran sairaalan harjoitteluryhmissä keskitytään koko vartalon hallintaan liikeketjujen ja fascioiden kautta. Kinesis-salilla vastusharjoittelulaitteilla harjoitteluun saadaan lisää vaihtelua ja tehoa. Kaikki ryhmät toteutetaan ammattitaitoisen fysioterapeutin johdolla. Tervetuloa mukaan!

Lue lisää

Personal Training

Sijoita kaikkein tärkeimpään, eli itseesi. Eiran Personal training eli PT-harjoittelulla saat tarvitsemasi tuen tavoitteesi saavuttamiseen, oli se sitten painonpudotus, lihasmassan lisääminen, ryhdin parantaminen tai hyvinvoinnin lisääminen arkeen.

Lue lisää

Lantionpohjan fysioterapia ja äitiysfysioterapia

Lantionpohjan fysioterapiassa hoidetaan ja ennalta ehkäistään erilaisia lantionpohjan lihaksiston toimintahäiriöitä. Äitiysfysioterapiassa fysioterapeutti on erikoistunut raskauden aikaiseen ja synnytyksen jälkeiseen fysioterapiaan. Lantionpohjan kuntoutuksesta hyötyvät kaikki ikään ja sukupuoleen katsomatta.

Lue lisää
Eiran sairaalan fysioterapeutit
Bekkedal Juha Fysioterapeutti Varaa aika
Bomberg Maarit Fysioterapeutti AMK Varaa aika
Grenman Viveca Fysioterapeutti Varaa aika
Nybacka Sandra OMI Fysioterapeutti Varaa aika
Puotiniemi Tuomas Fysioterapeutti, osteopaatti Varaa aika
Rosenqvist Janna Fysioterapeutti Varaa aika
Saukkola Riikka Fysioterapeutti AMK, TtM Varaa aika
Sundman Helene Työfysioterapeutti, fysioterapeutti Varaa aika
SEURAAVAT VAPAAT AJAT
ma 19.11.
13:00
1 h 0 min
Saukkola Riikka
Fysioterapeutti AMK, TtM
Eiran lääkäriasema
ma 19.11.
14:30
1 h 0 min
Saukkola Riikka
Fysioterapeutti AMK, TtM
Eiran lääkäriasema
ma 19.11.
17:30
1 h 0 min
Saukkola Riikka
Fysioterapeutti AMK, TtM
Eiran lääkäriasema
Näytä seuraavat vapaat ajat
Lataa Eiran Fysioterapian esite
Eira fysioterapia (419,7 kB)
Hinnasto
Fysioterapia Hinta

Fysioterapeutin vastaanottokäynti*
45 min
60 min

 
alk. 78 €
alk. 86 €

Fysioterapeuttinen tutkiminen ja lausunto
ensimmäisen käyntikerran yhteydessä.
Erillinen lausunto esim. B-lausunnon tueksi veloitetaan käytetyn ajan mukaan.

30 €

Kotikäynti
Eiran lähialueella, 60 min. sis. matka-ajan
alk. 94 €
 
Akupunktio, kivunhoito 84 €
ESWT-paineaaltohoito, kerta 226 €
Kinesioteippi, rulla
Theraband

21 €
15 €

Hintoihin lisätään toimistomaksu 3,60 €/kerta ja Kanta-maksu 0,95 €.
* Hinta määräytyy aikaperusteisesti ja fysioterapeutin erikoistumiskoulutuksen mukaan.