"Meillä suomalaisilla tuntuu olevan paha tapa pitkittää tutkimuksiin ja hoitoon menoa. Suurempi osa tuki- ja liikuntaelinsairauksista voitaisiin saada hallintaan ja jopa parannetuiksi ilman leikkausta, kunhan niihin päästään käsiksi ennen kuin ne kehittyvät liian pitkälle”, kertoo ortopedi Esko Kaartinen.

VAIVAISENLUUSTA TEKONIVELEEN TIIMITYÖLLÄ

Esko Kaartinen on Suomen johtavia tähystyskirurgian osaajia ja Eiran sairaalassa tähystyskirurgiaa sovelletaankin lähes kaikkiin niveliin varpaista lonkkaan asti. Eiran ortopeditiimissä on kokeneet asiantuntijat tuki- ja liikuntaelinsairauksien monille eri osa-alueille kuten tähystyskirurgia, tekonivelkirurgia, käsikirurgia, olkakirurgia ja reumakirurgia.

Esko Kaartinen painottaa, että ortopedia on pitkälle tiimityötä. Vaikka jokainen Eiran ortopedeista hallitsee tuki- ja liikuntaelinsairaudet laaja-alaisesti, heillä on jokaisella myös oma erikoisalansa.
 

KIRURGIA VASTA VIIMEINEN HOITOKEINO

Esko Kaartinen sanoo olevansa huolissaan julkisen terveydenhuollon edelleen pitkähköistä hoitojonoista.

”Monet tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat hoidettavissa ei-leikkauksellisilla eli konservatiivisilla hoidoilla”, Kaartinen sanoo. ”Meillä Eirassakin on erinomaiset valmiudet fysioterapiaan ja lääkkeellisiin hoitoihin.”

”Nämä hoitomuodot ovat sitä tehokkaampia, mitä nopeammin ne aloitetaan. Monet potilaat kuitenkin turvautuvat ymmärrettävästi ensin julkisen puolen tarjoamiin palveluihin, jolloin jo tutkimuksiin pääsy voi pahimmillaan kestää kuukausia. Tuona aikana vaiva voi jo pahentua niin, että kirurgia jää ainoaksi vaihtoehdoksi”, kuvailee Kaartinen.
 

YKSITYISSAIRAALASTA LUOTETTAVA DIAGNOOSI NOPEASTI

Yksityissairaalassa asiakas pääsee nopeasti ortopedin vastaanotolle, ilman haitallisia jonotuksia. Nopeasti järjestynyt vastaanotto nopeuttaa myös hoitotarpeen ratkaisevan diagnoosin määrittämistä.

”Eiran puoleen kääntyvät potilaat ovat selvästi varsin valistuneita ja haluavat pitää hyvää huolta terveydestään selvittämällä vaivojensa syyt mahdollisimman aikaisessa vaiheessa”, sanoo Esko Kaartinen. ”Hoitovaihtoehtoja on joskus useitakin, ja yhteistuumin potilaan kanssa löydetään varmasti jokaiselle sopivin ratkaisu terveysongelman poistamiseksi.”

Julkisen puolen jonotusaikana vaiva voi pahentua niin, että kirurgia jää ainoaksi vaihtoehdoksi.