Undersökning av minnessjukdomar

Det är viktigt att i god tid utreda symptomen som tyder på minnessjukdom för att möjligast snabbt kunna påbörja en ändamålsenlig vård.

Till utredningen hör:

  • intervju och undersökning utförd av specialist i geriatrik
  • minnestest (MMSE eller CERAD)
  • laboratorieundersökningar
  • undersökning av hjärnan (i första hand magnetundersökning).

Diagnostik och vårduppskattning i minnessjukdomar förutsätter specialkunskap och erfarenhet. Eira sjukhus och läkarstation erbjuder kompletta geriatriska tjänster och gedigen erfarenhet av att vårda minnessjuka. Minnestestet kan också göras på sjukskötarens mottagning.

Vår bäddavdelning på Fabriksgatan erbjuder en trygg omgivning för minnessjuka personer som kommer in för undersökningar och behöver sjukhusvård, kontroll av medicinering eller rehabilitering.

Boka tid till specialist i geriatri!

Ring vår tidsbeställning tfn 09 1620 570 eller boka tid via vår nätbokning.

Du behöver ingen remiss.

Vi har hinderfri ingång med rullstol eller rollator till läkarstationen och sjukhuset.

Eira sjukhus geriatriker
Hölttä Eeva Specialläkare i psykiatri och geriatri Boka tid
Lindberg Otto Specialistläkare i geriatrik, allmänläkare Boka tid
Lindqvist Irina Allmän läkare, geriater Boka tid
Följande lediga tider
Idag
08:20
20 min
Lindberg Otto
Specialistläkare i geriatrik, allmänläkare
Eira läkarstation
Om du är ny medlem i Seniorklubben, boka för det första besöket två 20 minuters mottagningstider. Vdi behov kontakta 09 1620 570. Ta med dig en förteckning över aktuella mediciner som ordinerats dig.
Idag
08:40
20 min
Lindberg Otto
Specialistläkare i geriatrik, allmänläkare
Eira läkarstation
Om du är ny medlem i Seniorklubben, boka för det första besöket två 20 minuters mottagningstider. Vdi behov kontakta 09 1620 570. Ta med dig en förteckning över aktuella mediciner som ordinerats dig.
Idag
09:00
20 min
Lindberg Otto
Specialistläkare i geriatrik, allmänläkare
Eira läkarstation
Om du är ny medlem i Seniorklubben, boka för det första besöket två 20 minuters mottagningstider. Vdi behov kontakta 09 1620 570. Ta med dig en förteckning över aktuella mediciner som ordinerats dig.
Visa följande lediga tider
Prislista
 Geriatri Pris  
Mottagningsbesök
från 87 €  
Kansliavgift på 17,90 € tillkommer.