Tötterman Karl Johan

Specialist i inre medicin och kardiologi
Examen:Dr Med, MKD, FD, MBA, docent i internmedicin
Specialiteter:Inremedicin, Kardiologi
Språkkunskaper:Finska, Svenska, Engelska, Tyska
Jag har alltid vari intresserad av klinisk kardiologi ty största delen av kardiologiska problem kan redan lösas med hjälp av patientens anamnes
och vb men s.k. lätta kardiologiska undersökningar som inte belastar patienten.
Tjänster:Alkoholavvänjning
Blodcirkulationsstörning i artärerna
EKG-belastningstest
Farmakogenetisk panel
Holter/Bronco/Spirometri
Kartläggning av hälsotillståndet
Rehabiliering
Seniorklubbens specialist
Specialist för Hälsoklubb för kvinnor
Specialist för Hälsoklubb för män
Terminalvård
Vård i livets slutskede
Äldrevård
Inremedicin
Kardiologi
Boka tid till specialist

Följande lediga tider

tis 24.9
10:40
20 min
Tötterman Karl Johan
Specialist i inre medicin och kardiologi
Eira läkarstation