Maatela Marina

Arbetshälsopsykolog, Psykoterapeut
Examen:Psykologie magister PsM
Specialiteter:Arbetshandledning, Psykolog, Psykolog, arbetshälsa, Psykoterapeut
Språkkunskaper:Finska, Svenska, Engelska
Det kan ske överraskande förändringar i livet, olyckor och kriser som härrör hälsan, arbetet och/eller människorelationer i ens liv. 
Många kvinnor och män har ett behov att kartlägga sina tankar, glädjeämnen, sorger, önskemål, osäkerhetskänslor, valsituationer i sina liv.Det kan finnas ett behov att behandla känslor och tankar som har ett upphov i det förflutna. Många byter åsikter och tankar med vänner. Men rollerna, krav, plikter och skyldigheter kan vara oklara och ansträngande - då kan en diskussion men med en utomstående expert hjälpa i att hitta nya synvinklar gällande livssituationen. Mitt sätt att jobba är aktivt och jag respekterar klientens utgångspunkt och värderingar.
Tjänster:Individuell arbetshandledning
Minska – må bättre specialist
Stresshantering
Sömnklinikens specialist
Välmåendeklinikens specialist
Arbetshandledning
Psykolog
Psykolog, arbetshälsa
Psykoterapeut
Boka tid till specialist

Följande lediga tider

tor 9.4
10:00
1 h 0 min
Maatela Marina
Arbetshälsopsykolog, Psykoterapeut
Eira läkarstation
tor 9.4
11:00
1 h 0 min
Maatela Marina
Arbetshälsopsykolog, Psykoterapeut
Eira läkarstation
tor 9.4
13:00
1 h 0 min
Maatela Marina
Arbetshälsopsykolog, Psykoterapeut
Eira läkarstation
tor 9.4
14:00
1 h 0 min
Maatela Marina
Arbetshälsopsykolog, Psykoterapeut
Eira läkarstation