Kinnari Teemu

Specialist i öron-, näs- och strupsjukdomar
Examen:Docent, MD
Specialiteter:Öron-, näs- och strupsjukdomar
Språkkunskaper:Finska, Svenska, Engelska

Omfattande praktik i öron-, näs- och strupsjukdomar. Specialerfarenhet i röststörningar, dysfagi och snarkning.

Arbetat inom HUCS öronpoliklinik sedan 20 år tillbaka och som också som klinisk lärare i över 10 år. Jag har varit verksam i flera sakkunniguppdrag i Finland och internationellt.

Tjänster:Adenotomi, Bihåleoperationer, Operation av tonsillerna, Sömnklinik, Tympanostomi, Öron-, näs- och strupsjukdomar
Boka tid till specialist

Följande lediga tider

ons 28.11
16:00
30 min
Kinnari Teemu
Specialist i öron-, näs- och strupsjukdomar
Eira läkarstation
ons 28.11
16:30
30 min
Kinnari Teemu
Specialist i öron-, näs- och strupsjukdomar
Eira läkarstation
ons 28.11
17:00
30 min
Kinnari Teemu
Specialist i öron-, näs- och strupsjukdomar
Eira läkarstation
ons 28.11
17:30
30 min
Kinnari Teemu
Specialist i öron-, näs- och strupsjukdomar
Eira läkarstation
ons 28.11
18:00
30 min
Kinnari Teemu
Specialist i öron-, näs- och strupsjukdomar
Eira läkarstation
ons 28.11
18:30
30 min
Kinnari Teemu
Specialist i öron-, näs- och strupsjukdomar
Eira läkarstation