Heikkilä Kirsti

Sömnklinikens Egenskötare, sjuksötare
Examen:Sjukskötare inremedicin och kirurgi
Specialiteter:Sömnklinik
Språkkunskaper:Finska, Engelska
Tjänster:Sömnkliniken sjukskötarens telefonrådgivning
Sömnklinikens sakkunniga
Sömnklinikens specialist
Sömnklinik
Boka tid till specialist