Feodoroff Benjamin

Specialist i geriatri
Examen:MD
Specialiteter:Geriatri
Språkkunskaper:Finska, Svenska, Engelska

Jag är specialistläkare i geriatrik och insatt i heltäckande geriatrisk bedömning, optimering av medicinsk vård, rehabilitering och diagnostik av minnessjukdomar. Arbetserfarenhet inom allmänmedicin, internmedicin, neurologi och åldringspsykiatri. Jag är starkt av åsikten att åldringars hälsa bör befrämjas multidisciplinärt och långsiktigt.

Jag blev medicine licentiat år 2007, medicine doktor år 2012 och geriatriker från Helsingfors Universitet. Jag har tidigare jobbat som sjukhusläkare på Borgå sjukhus, Jorvs sjukhus och Esbo sjukhus. Även arbetserfarenhet från hälsocentralerna i Sibbo och Munksnäs, samt Helsingfors hemvård och geriatriska poliklinik.

Tjänster:Farmakogenetiskt test
Kartläggning av hälsotillståndet
Minnestest
Rehabiliering
Äldrevård
Geriatri
Boka tid till specialist