Albäck Anders

Specialist i kirurgi och kärlkirurgi
Examen:MKD, Docent i kärlkirurgi
Specialiteter:Åderbråckskirurgi
Språkkunskaper:Finska, Svenska, Engelska

Min erfarenhet som specialist i kärlkirurgi sträcker sig över 20 år inom såväl den offentliga sektorn som inom den privata sjukvården. Jag påbörjade, som en av de första i Finland, på Eira sjukhus förundersökning med ultraljud före åderbråckskirurgi. Det har varit fantastiskt, att genom eget arbete och forskning samt som lärare i kirurgisk teknik, få följa med hur användning av ultraljud har utvecklat åderbråckskirurgin.

Åtgärderna för behandling av åderbråck är numera noninvasiva, ultraljudsstyrda endovenösa vårdformer, efter vilka patienten återhämtas sig verkligen snabbt. Behandling av åderbråck hör, liksom även annan kärlkirurgi, till min specialinriktning inom kirurgin och jag har god erfarenhet av alla tillgängliga behandlingsmetoder för åderbråck. Genom att regelbundet besöka internationella kongresser och genom internationellt kontaktnätverk håller jag mig kontinuerlig uppdaterad om utvecklingen av nya behandlingsmetoder.

Tjänster:Blodcirkulationsstörning i artärerna
Blodcirkulationsstörning i venerna
Förundersökning av åderbråck
Åderbråcksbehandlingar
Åderbråckskirurgi
Publikationer:Doktorsavhandling i kärlkirurgi, publicationer inom kärlkirurgi och åderbråcksberhandlingar.
Boka tid till specialist

Följande lediga tider

Ej patienter med HNS-servicesedel.
mån 21.9
16:30
30 min
Albäck Anders
Specialist i kirurgi och kärlkirurgi
Eira läkarstation
mån 21.9
17:00
30 min
Albäck Anders
Specialist i kirurgi och kärlkirurgi
Eira läkarstation
mån 21.9
17:30
30 min
Albäck Anders
Specialist i kirurgi och kärlkirurgi
Eira läkarstation
mån 21.9
18:00
30 min
Albäck Anders
Specialist i kirurgi och kärlkirurgi
Eira läkarstation
mån 21.9
18:30
30 min
Albäck Anders
Specialist i kirurgi och kärlkirurgi
Eira läkarstation
mån 21.9
19:00
30 min
Albäck Anders
Specialist i kirurgi och kärlkirurgi
Eira läkarstation
mån 21.9
19:30
30 min
Albäck Anders
Specialist i kirurgi och kärlkirurgi
Eira läkarstation