Prislista
Laboratorium

Undersökningspaket

Undersökningspaket Pris
Grundlig hälsogranskning, Grundscreening
114 €

Hälsoundersökningar

Hälsoundersökningar Pris
Alkoholkonsumtionstest 73,50 €
B12-vitamin (S-B12-TC2) 59,50 €
D-vitamin (s-D-25)

59 €

Ferritin (S-Ferrit) 46 €
Folat (fS-Folaat) 73 €
Blodsocker (fP-Gluk) 24 €
Sockerbelastningstest (Pt-Gluk-R1) 74 €
Kalcium (fS-Ca) 31 €
Blodfettpaket (fP-Lipidit) 62 €
Blidbild, liten (B-PVK+T) 33,50 €
Blodbild, fullständig (B-TVK) 57,50 €
Långvarigt socker, uppföljning (B-HbA1C) 55,50 €

Infektionsundersökningar

Infektionsundersökningar Pris
Bakterieodling av urinet (U-BaktVi)
25 €
C-reaktivt protein (P-CRP) 31,50 €
Mycoplasma pneumoniae, antikroppar (S-MypnAb) 81,50 €
Salmonellaodling, avföring (F-SalmVi) 43,50 €
Streptocockodling, från svalget (Ps-StrVi) 40,50 €
 Bakterieodling 1 ur avföringen (F-BaktVi1) 83 €
 Svampodling, naglar, hud (Sk-SienVi) 83 €
Borrelia antikroppar (S-BorrAg) 78 €
Streptocock A-antigentest, från svalget  (Ps-StrAAg)  34 €

Sköldkörtelundersökningar

Sköldkörtelundersökningar Pris
Sköldkörtelprov, Trijodityronin, fritt (S-T3-V)
85 €
Sköldkörtelprov, Tyreotropin (S-TSH)
53,50 €
Sköldkörtelprov, Tyroxin, fritt (S-T4-V) 53 €

Undersökningar av hjärtat och blodcirkulationen

Undersökningar av hjärtat och blodcirkulationen Pris
Hertta hjärtinfarkt- ja diabetesrisktest
133 €
Hjärtfilm (Pt-EKG-12) 53 €
Belastningsprov av hjärtat, belastnings-ekg (Pt-KIR-tje) 335 €
 Hjärtats dygnsregistrering, Holter-ekg (Pt-EKG-24/48h) 335 €
Hjärtats dygnsregistrering, symtom-ekg (EKG, OIRE 3-6 vrk) 202,50 €
Sänka (B-La) 19,50 €
Undersökning av blodets koagulationsförmåga, Tromboplastintid (P-TT-INR) 34 €
Undersökning av kronisk hjärtinsufficiens (P-proBNP) 155 €
Riskdiagnostik av hjärt- och kärlsjukdomar, Herkkä CRP (S-hsCRP) 41,50 €
Riskdiagnostik av kranskärlssjukdomar (fS-LipoB) 58,50 €

Undersökningar av buken och njurarna

Undersökning av buken och njurarna Pris
Leverprov (P-ALAT)
24 €
Lever- och benstomsprov (P-Afos) 24 €
Bukspottskörtelprov (P-Amyl) 24 €
Leverprov (P-ASAT) 24 €
Leverprov (P-Gt) 24 €
Vätskebalansprov, Kalium (P-K) 24 €
Njurprov, Kreatinin (P-Krea) 24 €
Vätskebalansprov, Natrium (P-Na)
24 €
Uppföljning av överkonsumtion av alkohol, Desialotransferrin (S-CDT) 81,50 €
Kalprotektin (F-Calpro) 106 €
Celiakipaket (Pt-Keli-Su) 57,50 €
Celiakipaket, omfattande (S-Keli-XL
176 €
Hälsogranskning av magsäcken, Gastropanel (fP-GastPan) 236,50 €

Undersökningar av muskler och leder

Undersökningar av muskler och leder Pris
Kreatinkinas (S-CK)
38,50 €
Gikt (P-Uraat) 24 €
Reumaprov (S-RF) 38 €
Reumaprov, citrullinerade peptider, antikroppar (S-CCPAb) 55,50 €

Urologiska undersökningar

Urologiska undersökningar Pris
Testosteron (S-Testo)
90,50 €
Prostata funktionsprov (P-PSA) 45 €

Gynekologiska undersökningar

Gynekologiska undersökningar Pris
Gynekologiskt cellprov (Pt-PAPA-1)
59 €

Undersökning av könssjukdomar

Undersökning av könssjukdomar Hinta
Klamydiatest ur urinet (U-ChtrNhO)
68 €
HIV-test (S-HIVAgAb) 63 €
Klamydia- ja gonorrétest, ur urinet (U-CtGcNhO) 69 €

Allergi-, astma och lungundersökningar

Allergi-, astma- och lungundersökningar Pris
Lungornas funktionsprov under medicinering (Pt-BrDil)
Undersökningen kräver läkarremiss
126 €

Gentest

Gentest Hinta
DNA-undersökning för laktosintolerans (B-Lakt-D) 63 €
Genetiskt testpanel för medicineringens lämplighet (B-Farma-D) 404 €
Test för risk av prostatacancer (Stockholm3-test) 548 €
Till laboratorieundersökningar tillkommer poliklinikavgift på 18,90 € utom med remiss utskriven av Eira sjukhus läkare. Priset på hembesök 38 € för området Eira, Ulrikasborg, Rödbergen. Kanta-avgift på 1,95 €/besök tillkommer.