Prislista
Laboratorieundersökningar Pris
Mätning av D-vitaminhalten 80 €
Mätning av B-12 vitaminhalten
50 €
PSA-testet
ERBJUDANDE  t.o.m. 30.11
 nu 25 € (42,50 €)
Risktest för hjärtinfarkt – Hertta
ERBJUDANDE  t.o.m. 30.11
nu 99 € (125 €)
Till vitaminmätningar och  PSA-testet kan man komma utan remiss, ingen kansliavgift debiteras..
Till laboratorieundersökningar tillkommer 16,95 € utom med remiss utskriven av Eira sjukhus läkare.