Prislista
Laboratorieundersökningar Pris
Mätning av D-vitaminhalten 80 €
Mätning av B-12 vitaminhalten
50 €
PSA-testet
 42,50 €
Risktest för hjärtinfarkt – Hertta
125 €
Till vitaminmätningar och  PSA-testet kan man komma utan remiss, ingen kansliavgift debiteras..
Till laboratorieundersökningar tillkommer 16,95 € utom med remiss utskriven av Eira sjukhus läkare.