Prislista
Laboratorieundersökningar Pris
Mätning av D-vitaminhalten 58 €
Mätning av B-12 vitaminhalten
50 €
PSA-testet
 42,50 €

Risktest för hjärtinfarkt – Hertta

125 €

Till vitaminmätningar, Hertta-testet och  PSA-testet kan man komma utan remiss, ingen kansliavgift debiteras - ingen FPA ersättning.
Till laboratorieundersökningar tillkommer 17,90 € utom med remiss utskriven av Eira sjukhus läkare. Kanta-avgift på 0,95 €/besök tillkommer.