A-hepatit smittar lätt via mat

A-hepatit är en virussjukdom som angriper levern, för vuxna är den ofta långvarig med kraftiga symptom.

Smittokällor vid a-hepatit är skämd mat, dricksvatten eller grönsaker tvättade med dricksvatten och isbitar gjorda på skämt dricksvatten samt bristfälligt tillredda musslor och ostron. Under sjukdomen utsöndras viruset i avföringen och smittan kan förflyttas från person till person även via smutsiga händer eller wc-utrymmen.

 
Mot a-hepatit skyddar man sig med Havrix 1440 elisa u/ml- vaccin. WHO:s rekommendation är att resenärer som reser till områden med rimlig eller hög smittorisk skulle ta vaccinet. WHO bedömer att dessa områden är förutom resmål till fjärran också de baltiska länderna och bl.a. Kroatien och Turkiet i medelhavsområdet. 
 

Vaccinationsprogram

Vaccinet ges åt tidigare ovaccinerade personer allt som allt två doser med 6-12 månaders mellanrum.

För att maximera skyddet skall den första dosen gärna tas minst två veckor före resan. På grund av sjukdomens långa inkubationstid kan vaccinet ändå tas just före resan.
Enligt nuvarande information ger Havrix-vaccinet ett livslångt skydd mot A-hepatit.

 

 

Hepatit B och dess smittokällor

Hepatit B är en virussjukdom som angriper levern. Överallt på jorden sprids hepatit B främst genom orena injektionssnålar samt oskyddat sex. Övriga smittokällor är blodtransfusioner i utvecklingsländerna samt andra ingrepp, injektioner, akupunkturer, tatueringar och piercing med orena och osterila instrument.

En del av de insjuknade blir bärare av viruset, detta är vanligt då det är fråga om småbarn. Vissa får senare en kronisk hepatit, skrupmlever eller levercancer.
 

Vaccinationsprogram


Vaccinet ges åt tidigare ovaccinerade, 16 år fyllda personer i tre omgångar så att det andra vaccinet tas en månad och det tredje vaccinet sex månader efter den första vaccineringen.

Vid behov kan 18 år fyllda personer få vaccinet snabbare i fyra omgångar så att det andra vaccinet tas 7 dagar och tredje vaccinet 21 dagar efter den första vaccineringen. I detta fall bör en fjärde vaccinering ske 12 månader efter den första vaccineringen. 
 

Hepatit A- och B- kombinationsvaccin

Kombinationsvaccinet skyddar mot leversjukdomar förorsakade av både A- och B-hepatit- viruset.
Twinrix paediatric-vaccinet är till för barn i åldern 1-15 år och twinrix adult-vaccinet för över 16-åringar.
 

Vaccinationsprogram


Av kombinationsvaccinet tas allt som allt tre doser, så att den andra dosen tas tidigast en månad från den första och den tredje dosen tidigast sex månader från den första dosen.

Vid behov kan man för vuxna använda en försnabbad tidtabell genom att ge den andra dosen 7 dagar från den första, den tredje dosen 21 dagar från den första. I detta fall behövs ännu en fjärde dos som tas 12 månader från den första dosen.

En vaccinationsserie som börjat med enstaka A- eller B-hepatit vaccin kan vid behov fortsättas med A- och B-kombinationsvaccin. Enligt nuvarande information ger hepatitvaccinet ett livslångt skydd.
 

fråga mera om vaccin och vaccinationer!

Du kan fråga mera på vårt kostnadsfria vaccinationsinfo onsdagar kl. 14.00 - 15.00, tfn 09 1620 218

 

Boka nu en tid till hepatitvaccinering

Det är enkelt att ta vaccinet, du får det med detsamma.


Du behöver ingen remiss eller recept för att ta vaccinet. Det är våra sjukskötare som vaccinerar.
Boka en tid till vaccinerin nedan eller ring 09 1620 570.

Följande lediga tider
ons 22.1
12:30
15 min
Kokko Marja
Företagshälsovårdare
Eira läkarstation
Rokotusaika / Vaccineringstid
ons 22.1
12:45
15 min
Kokko Marja
Företagshälsovårdare
Eira läkarstation
Rokotusaika / Vaccineringstid
ons 22.1
14:45
15 min
Eira läkarstation
Rokotusaika / Vaccineringstid
Visa följande lediga tider
Prislista
Vaccineringar Pris*
A-hepatitvaccinering, Havrix 83 € 
B-hepatitvaccinering, Engerix 83 € 
A- och B-hepatitvaccinering, Twinrix 81,50 € 
Influensavaccinering, Vixigrip Tetra 37 € 
Influensavaccinering som en nässpray för 2–17-åringar, Fluenz Tetra
 65 €
Gula febern vaccinering, Stamaril 82,50 € 
MPR (mässling, påssjuka, röda hund) vaccinering 57 € 
Papillom dvs HPV-virusvaccin 236,50 € 
Fästingvaccin, TBE
62 €
Tetanus-D (stelkramp, difteri) vaccinering 37,50 € 
Internationellt vaccinationskort/-intyg 2,60 € 
*Kanta-avgift på 1,95 € tillkommer vaccineringspriserna
Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande