Tbe-vaccinet ger skydd

TBE (tick-borne encephalitis) är en hjärninflammation som sprids av fästingar. Fästingburen hjärninflammation är en allvarlig sjukdom som smittas till människor av fästingar.  Det finns ingen medicin som botar hjärninflammation, men TBE-vaccinet skyddar mot den. Man bör observera att TBE-vaccinet skyddar endast mot hjärninflammation, inte mot borrelios.

När lönar det sig att ta TBE-vaccinet?

Fästingar förekommer allmänt i Finland från april-maj till oktober-november.
Det rekommenderas att ta det första vaccinet på vintern så att man har tillräckligt skydd genast då fästingtiden börjar på våren.

För vem rekommenderas vaccinet?


I Finland förekommer fästingöverförd hjärninflammation speciellt på Åland och i Åbo skärgård. Smitta har konstaterats även i Karleby och Villmanstrand, på Mjölö utanför Helsingfors, i Kotka skärgård och runt Kuopio.

TBE-vaccinering rekommenderas speciellt för personer som vistas i områden där fästingöverförd hjärninflammation förekommer, samt för personer som rör sig mycket i skog och terräng.

Det är också bra att resenärer som kommer att röra sig i terrängen på Åland, i de baltiska länderna och inom riskområden i centrala Europa låter vaccinera sig.

Vaccinet lämpar sig inte för personer vilka konstaterats vara överkänsliga mot ägg eller äggproteinet eller är allergiska mot ägg, vaccinet kan nämligen innehålla spår av ägg. Ifall TBE-vaccinet tidigare gett en allvarlig reaktion kan det utgöra en kontraindikation för vaccinering. Vaccinering rekommenderas inte för gravida eller ifall man ammar. Ifall det ändå är nödvändigt för dig att bli vaccinerad, diskutera först med en läkare.
Likaså ifall du har en autoimmunsjukdom, diskutera alltid först med en läkare om det är möjligt för dig att ta vaccinet.
Vi vaccinerar både fullvuxna och barn.

 

fråga mera om vaccin och vaccinationer!

Du kan fråga mera på vår kostnadsfria vaccinationsinfo onsdagar kl. 14.00 - 15.00, tfn 09 1620 218

Kom också ihåg vaccineringarna inför utlandsresan!
Hos oss får du A- och B-hepatitvaccinet samt vaccin mot gula febern utan remiss.

Vaccineringsprogrammet

I vaccineringsprogrammet ingår tre vaccindoser.
De två första doserna tas i allmänhet med 1-3 månaders mellanrum. Det rekommenderas att den tredje dosen tas 5-12 månader efter den andra dosen.

Man kan låta vaccinera sig med en snabbare tidtabell, ifall du t.ex. är på väg till ett riskområde och hinner inte få ett tillräckligt skydd med den normala tidtabellen.
Då tas

  • det första vaccindoset dag 0 och
  • det andra vaccindoset dag 14
  • det tredje vaccindoset enligt den normala tidtabellen.


För att behålla sitt skydd mot TBE bör en påfyllnadsdos tas med 3-5 års mellanrum.

Borrelios

Borrelios eller Lyme’s sjukdom är en annan sjukdom som fästingarna överför.
Det går inte att vaccinera sig mot borrelia, men sjukdomen behandlas med antibiotika. Avlägsna fästingen från huden så snabbt som möjligt, ju tidigare den tagits bort desto mindre är risken att bli infekterad. 

Vanliga frågor

Finns det medicin som botar fästingburen hjärninflammation

Det finns det ingen medicin som botar hjärninflammation, men fästingvaccinet (TBE) skyddar mot den.
Därför är det viktigt att låta vaccinera sig. 


När lönar det sig att börja?

Det rekommenderas att ta det första vaccinet på vintern så att man har tillräckligt skydd genast då fästingtiden börjar på våren. Därför lönar det sig för dig att låta vaccinera dig så fort som möjligt.


Hur var nu vaccineringsprogrammet?

I vaccineringsprogrammet ingår 3 vaccineringar. Om du nu reserverar en tid för vaccinering, rekommenderas det att du tar den andra vaccineringen 1-3 månader efter den första. Den tredje vaccineringen borde helst tas 5-12 månader efter den andra.
Om du kommer att resa till ett riskområde kan du göra så att du bokar tid för den första vaccinering nu och tar den andra vaccineringen två veckor efter den första. Den tredje vaccineringen kan du sedan ta 5-12 månader efter den andra.


Behöver jag läkarremiss eller ett recept?

Nej. Du kan lätt boka tid till sjukskötare för vaccinering via vår nätbokning.

Finns det fästingar annanstans än på Åland och i Åbo skärgård?

Jo, smitta har konstaterats även i Karleby och Villmanstrand, på öar utanför Helsingfors, i Kotka skärgård och runt Kuopio. Kom också ihåg att det finns fästingar som kan överföra fästingburen hjärninflammation i de baltiska länderna och i centrala Europa. Och om du rör dig mycket i skog och terräng rekommenderar vi att du låter vaccinera dig.

Jag har fått vaccinet för några år sedan. När skall jag låta vaccinera mig på nytt?

Beroende på personens ålder ges boosterdos 3-5 (10) år efter grundvaccinationen. Den första boosterdosen rekommenderas efter 3 år. Efter detta, om exponeringen fortsätter, ges boosterdos enligt följande: för personer under 50 år med 10 års mellanrum, för 50-60 åringar med 5 års mellanrum och för personer över 60 år med 3 års mellanrum. Det gör ingen skada om man vaccinerar sig oftare, men det är onödigt. Det förekommer ingen risk för överdosering.

Fästingvaccinet ger inget skydd mot borrelios.
Mot borrelia finns inget vaccin, men sjukdomen kan behandlas med antibiotika.

 

Boka nu tid för vaccinering

Det är enkelt att låta vaccinera sig och du får vaccineringen genast.


Ingen remiss av läkare behövs. Vår sjukskötare vaccinerar.
Boka tid till vaccinering här under eller ring 09 1620 570.

Följande lediga tider
Prislista
Vaccineringar Pris*
A-hepatitvaccinering, Havrix 83 € 
B-hepatitvaccinering, Engerix 83 € 
A- och B-hepatitvaccinering, Twinrix 81,50 € 
Influensavaccinering, Vixigrip Tetra 37 € 
Gula febern vaccinering, Stamaril 82,50 € 
MPR (mässling, påssjuka, röda hund) vaccinering 57 € 
Papillom dvs HPV-virusvaccin 236,50 € 
Fästingvaccin, TBE
62 €
Tetanus-D (stelkramp, difteri) vaccinering 37,50 € 
Internationellt vaccinationskort/-intyg 2,60 € 
*Kanta-avgift på 1,95 € tillkommer vaccineringspriserna
Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande