Hjälp för alkoholproblem av rehabiliteringskursen

Stress på arbetet, relationsproblem, kriser av olika slag och t.o.m. framgång kan leda till för stort bruk av alkohol.

Att slappna av genom att dricka har nästan blivit ett tvångsbeteende och detta oroar anhöriga och framför allt en själv.

 

följande intensivdagar:

Fredag             13.3.2020 kl. 17-20
Lördag             14.3.2020 kl. 12-17

Anmälning tfn 09 1620 570

 

Rehabiliteringsmetoderna och hur de förverkligaS

Rehabiliteringskursen samt den därpå följande självhjälpskursen baserar sig på kognitiv beteendeterapi.
Under rehabiliteringen finns möjlighet att besöka addiktionsläkare eller psykiater för stöd.

Kursen strävar efter att
•    ge kännedom om alkoholmissbruk
•    erbjuda redskap att frigöra sig från missbruket
•    ge en möjlighet att själv bearbeta sitt missbruk
 
Kursens innehåll och program
•    redskap till förändring samt föreläsningar
•    grupparbeten
•    skriftliga uppgifter
•    diskussioner i grupp
•    man binder sig att vara utan alkohol under kursen

Under rehabiliteringen finns möjlighet att besöka addiktionsläkare eller psykiater för stöd.
 
Plats:
Eira sjukhus, Skepparegatan 29, 00150 Helsingfors, konferensrum, vån. 0

Tilläggsuppgifter:
Jussi Kinnunen, tfn 041 511 5678

 

3 månaders självhjälpsgrupp

Efter rehabiliteringskursen fortsätter en tre månaders självhjälpsgrupp.

Innehåll:
Gruppen leds alltid av en utbildad person.
I gruppen för man en fri dialog.

Självhjälpsgruppen samlas en gång i veckan, onsdagar kl. 17-18.30.

Gruppen leds av Inka Kasurinen

Tilläggsuppgifter:
Jussi Kinnunen, tfn 041 511 5678
 
Eira sjukhus addiktionsterapeut
Kinnunen Jussi Addiktionsterapeut, sexualterapeut Boka tid
Prislista
Missbruk och beroende Pris 

Mottagning hos addiktionsläkare, 40 min
Första mottagningsbesöket

179 € 

Mottagning hos addiktionsläkare, från 30 min
Följande besök

136 € 
Mottagning hos psykiater, 30 min              159 € 
Mottagning hos terapeut, 45 min 130 € 

Tre månaders addiktionsrehabiliteringsprogram
Innehåller 2 dagars addiktionsterapikurs och 3 mån ledd kamratstödgrupp
Betalningen bör erläggas på förhand och kvittot presenteras innan kursen.

1380 € 
Kamratstödgrupp
Fungerar som fortsattvård för addiktionsrehabiliteringskursen.
Betalningen erläggs på förhand.
490 €/3 mån
Poliklinikavgift på 18,90 € och Kanta-avgift på 1,95 € tillkommer.
Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande