Till avvänjningsvård utan läkarremiss

Vi vårdar alkoholavvänjningspatienter på bäddavdelningen med lång erfarenhet

– alltid med respekt för patientens integritet.

Ring 09 1620 200, vi har öppet 24/7

En plats kan ordnas vanligtvis redan till samma eller till följande dag. Vi betjänar också under veckoslut och helger. Eller boka mottagningstid till addiktionsläkare via vår nätbokning.

OBS! På avdelningen vårdas inte narkotikamissbrukare.

 

Gör testet och kartlägg ditt alkoholberoende:

  1. Har du försökt minska på din alkoholkonsumtion utan att lyckas?
  2. Har en anhörig eller en bekant till dig varit ängslig eller irriterad över ditt alkoholbruk?
  3. Använder du alkohol för att bota din baksmälla?
  4. Får du skuldkänslor över ditt drickande?

Om du svarar jakande på två av dessa frågor är det skäl för dig att vara orolig över ditt alkoholbruk och eventuella alkoholberoende.

HJÄLP VID ALKOHOLISM FÅR DU AV eira Alkoholavvänjningsklinikens sakkunniga

Addiktionsläkare

Hjälp för dina alkoholproblem får du hos Eiras erfarna läkare.

På mottagningen diskuteras konfidentiellt patientens alkoholbakgrund, problem i livet och vårdmöjligheter. 
Som grund för en lyckad vård är en väl skräddarsydd medicinering och samtal med läkare och vårdpersonal.


Specialist i psykiatri

Missbruk förorsakar ofta nedstämdhet, ångest, sömnlöshet eller andra problem. 
Boka mottagningstid till en psykiater som är specialiserad i addiktionsmedicin t.ex.
för att diskutera dina problem
pga psykmedicinering
för utlåtanden
för fortsättningsvård efter alkoholrehabilitering
Till mottagningen kan man också komma pga en närståendes alkoholproblen. Vården sker konfidentiellt.

 

Addiktionsterapeut

Känns det svårt eller t.o.m. omöjligt att sluta dricka? 
Får du ångest av att se en närstående dricka?

Ett förtroendefullt samtal med en terapeut som är insatt i alkoholproblem kan ge lättnad och svar på dina frågor.

 
Alkoholavvänjningsklinikens sakkunniga
Granat Simo Addiktionsläkare
Kenttä Santeri Läkare, specialkompetens i addiktionsmedicin Boka tid
Kinnunen Jussi Addiktionsterapeut, sexualterapeut Boka tid
Österman Hannele Specialist i psykiatri, specialkompetens i addiktionsmedicin Boka tid
tis 1.10
12:50
40 min
Kenttä Santeri
Läkare, specialkompetens i addiktionsmedicin
Eira läkarstation
ons 2.10
13:00
45 min
Österman Hannele
Specialist i psykiatri, specialkompetens i addiktionsmedicin
Eira läkarstation
ons 2.10
14:00
45 min
Österman Hannele
Specialist i psykiatri, specialkompetens i addiktionsmedicin
Eira läkarstation
Visa följande lediga tider

Alkoholavvänjning på bäddavdelningen

Vi vårdar alkoholavvänjningspatienter på bäddavdelningen med lång erfarenhet – alltid med respekt för patientens integritet. Till vård kan du komma utan läkarremiss 7 dagar i veckan.

Läs mer

Rehabiliteringskurs vid alkoholmissbruk

Rehabiliteringskursen är ämnad för personer som har problem med sitt alkoholbruk. Kursen och den efterföljande självhjälpsgruppen baserar sig på kognitiv beteendeterapi. Kursen hålls på finska.

Läs mer
Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande