Orsaker varför man drar ut en tand

 • En svårt kariesdrabbad tand (hål i tanden)
 • Långt framskriden inflammation av bindväven
 • Visdomstand som endast till en del eller inte alls brutit fram
 • Före en stor operation tas eventuellt sådana dåliga tänder bort som kan utgöra en hälsorisk
 • Tandreglering; Ibland måste man i samband med tandreglering ta bort en tand..

Noggrann undersökning och smärtfri tandutdragning

Innan en tandutdragning undersöker vår oral- och käkkirurg munnen samt tanden som skall tas bort och kartlägger patientens hälsotillstånd.
Dessutom tas behövliga röntgenbilder på tanden för att se tandrotens ställning och förhållande till närliggande vävnader.
 
Tandutdragning kan vanligtvis ske vid första mottagningsbesöket, men ifall det krävs ett kirurgiskt ingrepp måste man komma överens om en separat tid.

Innan en tand dras ut bedövas tanden för att försäkra sig om ett smärtfritt ingrepp. Om man så önskar kan tandutdragning också ske i sedation (dvs. avslappnande medicinering) eller i narkos.

Efter ingreppet får patienten en en veckas antibiotikakur samt värkmedicin. Sjukledighet skrivs ut för 1-2 dagar, ibland en vecka.

När måste tandutdragningen ske kirurgiskt?

Ifall tanden eller dess rot sitter fast i käkbenet eller tanden är svår att ta bort måste tanden tas ut kirurgiskt.
Ett typiskt kirurgiskt ingrepp är utdragning av en visdomstand.

Utdragning av visdomständer

Visdomständerna är de enda tänder som bryter fram först vid vuxen ålder. Då visdomständerna kommer fram kan det ofta vålla problem och därför är borttagningen av visdomständer ett allmänt ingrepp inom odontologin.

Orsaker till borttagning av visdomständer

 • Karies i visdomstanden
  Det är vanligt att en visdomstand får hål dvs. blir angripen av karies.
  En obehandlad karies kan förorsaka infektion i roten på visdomstanden.


  Symptom: 
  Molande och pulserande värk i visdomstanden tyder på infektion i tandens kärna. Om infektionen sprider sig förorsakar den ofta inflammation av roten. Om roten är inflammerad måste visdomstanden avlägsnas.

   
  •Infektion av vävnaderna runt visdomstanden
  Vävnaden kring en visdomstand som håller på och bryter sig fram inflammeras lätt. Inflammationen är vanlig bland unga vuxna vars visdomstand håller på och bryter fram. Infektion av vävnaden runt visdomstanden är ett vanligt problem med de nedre visdomständerna.
  Behandlingen är utdragning av visdomstanden.

  Symptom:
  En infektion kan uppstå snabbt, tandköttet runt visdomstanden sväller, ger smärta och illa smak i munnen.
  Ovanligare symptom som kräver snabb vård är feber, varböld som härstammar från visdomstanden och en svårighet att öppna munnen.
   
Eira sjukhus oral- och käkkirurg
Lindholm Tom C. Oral- och käkkirurg Boka tid

Att ersätta en borttagen tand med tandimplantat

Ifall den borttagna tanden har varit på en synlig plats eller den varit viktig för bettet är det skäl att ersätta tanden med ett tandimplantat dvs. konstgjord rot.

Läs mera om tandimplantatvården

 

mån 17.12
10:00
30 min
Lindholm Tom C.
Oral- och käkkirurg
Eira läkarstation
mån 17.12
11:30
30 min
Lindholm Tom C.
Oral- och käkkirurg
Eira läkarstation
mån 17.12
13:30
30 min
Lindholm Tom C.
Oral- och käkkirurg
Eira läkarstation
Visa följande lediga tider

Tandutdragning på Eira sjukhus

På Eira sjukhus gör Tom C. Lindholm, specialist i oral- och käkkirurgi, tandutdragningar både konventionellt och kirurgiskt. Han har flera årtiondens erfarenhet av oral- och käkkirurgi.
Om man så önskar kan tandutdragning också ske i sedation (dvs. avslappnande medicinering) eller i narkos.

Boka nu mottagningstid. Du får snabbt en tid för tandutdragning och behöver inte vänta.
Prislista
Tandutdragning Pris
Mottagningsbesök
Priset inkluderar undersökning samt planering av vården.
Röntgenbilder debiteras separat.
från 60 €
Tandutdragning inkl. bedövning 80 - 180 € 
Kirurgisk tandutdragning inkl. bedövning 300 - 550 € 
Kansliavgift på 17,90 € tillkommer.
Ovanstående priser är riktgivande. Det slutliga priset beror på ingreppets omfattning, hur lång tid det tar och hur mycket material som används. I samband med konsultationsbesöket ges exaktare pris.