vad är ålderssynthet?

Ålderssynthet betyder ett med åldern försämrat närseende, en förändring som drabbar alla förr eller senare. Ålderssynthet beror på att ögats lins och musklerna omkring tappar sin elasticitet och linsen kan inte fokusera lika bra olika avstånd. Ålderssynthet utvecklas väldigt individuellt, redan från 40 - 45 års ålder kan du börja märka en försämring av närsynen.

 

VAD ÄR EN LINSPOPERATION d.v.s. en ÅLDERSSYNTHETSOPERATION?

En linsoperation kallas även för en ålderssynthetsoperation, för med hjälp av den kan man korrigera både närsynthet och översynthet samt även korrigera brytningsfel. Under linsoperationen ersätts ögats egna lins med en konstgjord multifokal lins, som gör det möjligt att se både nära och långt. Ingreppet är det samma som i en starroperation, men skillnaden är att i en starroperation placeras en monofokal lins i ögat medan man i en linsoperation placerar en multifokal lins i ögat.

 

för vem passar EN linsoperation?

En linsoperation passar speciellt bra för de personer som använder progressiva glasögon och som fyllt 45 år, då laseroperation inte mera är en lämplig operationsform och man vill se tydligt både nära och långt.

Om du från tonåren haft plusglasögon kan synen förändras med åren så, att ditt plus-värde stiger på grund av förändringen i närsynen och dina linser blir allt tjockare. I sådana fall kan en linsoperation vara ett bra alternativ för dig.

Linsoperation passar även de personer som har begynnande gråstarr, eftersom det inte bildas starr på den konstgjorda linsen.

Noggrann förundersökning hos sjukhusoptikern FÖRE OPERATION

Före linsoperationen görs en heltäckande och grundlig 60 min. förundersökning av sjukhusoptikern.

Sjukhusoptikerns förundersökning för linsoperationen inkluderar:

• Mätning av ögontrycket
• Kartläggning av ögonstatus
• Utredning av brytningsfel
• Undersökning av hornhinnan
• Bedömning av ögonens hälsotillstånd
• Vid behov fastställa styrkan på linserna

Dessutom görs vid behov en optisk tomografi av näthinnan (OCT).

På basen av undersökningen kartlägger man dina ögons hälsotillstånd och gör en bedömning ifall linsoperationen lämpar sig för dig.

Den opererande ögonkirurgen analyserar de gjorda förundersökningarna och ger en rekommendation över den lämpligaste operationsmetoden.

Ifall resultaten indikerar eventuella ögonsjukdomar, ordineras du till ögonläkarens mottagning.

Förundersökningen förbinder dig inte till att boka en operationstid.

 

EN TID TILL SJUKHUSOPTIKERNS FÖRUNDERSÖKNING FÖR EN LINSOPERATION BOKAR DU LÄTT VIA VÅR NÄTBOKNINGSTJÄNST HÄR

Observera att under en veckas tid innan förundersökningen kan kontaktlinser inte användas. I förundersökningen används ögondroppar som utvidgar pupillerna och gör synen suddig för resten av dagen.

 

LÅNG ERFARENHET OCH DE BÄSTA LINSALTERNATIVEN PÅ EIRA ÖGONKLINIK

Vi har gjort ögonoperationer i Helsingfors sedan 1996 och vi använder oss alltid av de nyaste metoderna och de nyaste linsalternativen. År av erfarenhet kombinerat med toppteknologi gör våra undersökningar och ögonoperationer trygga och kvalitativa.

 

Före linsoperationen

Före operationen träffar du den opererande kirurgen. Tillsammans går ni igenom undersökningsresultaten och diskuterar den rekommenderade operationsmetoden.
Observera att under en veckas tid innan operation kan inte kontaktlinser användas.

Linsoperationen

En linsoperation sker på samma sätt som en starroperation där ögonens egna linser ersätts med konstgjorda progressiva linser. Man kan operera ett friskt öga med ålderssynthet, eller ett öga som redan har starrförändringar.

Operationen är smärtfri, och man får åka hem strax efter operationen. Operationen tar 10 – 20 minuter och sjukledig är man i allmänhet 3 – 5 dagar.

Efter linsoperationen

Efter linsoperationen får du gå hem efter ca. en timme. Återhämtningen är snabb och synen klarnar stegvis inom de närmaste dagarna. Antibiotikadroppar används under några veckors tid. Behovet av sjukledighet är 3 – 7 dygn beroende på arbetet.

Efter operationen blir ögonen lätt torra, det känns som sand i ögonen och det kan svida. Det är i allmänhet övergående och de fuktande dropparna lindrar besvären. 

Gråstarr kan inte längre bildas i det opererade ögat. För en bråkdel av patienterna kan synen efter en linsoperation bli suddig på grund av efterstarr. Efterstarr kan inte förutspås. Efterstarr behandlas med YAG-laser för att få synen normalt klar. Denna behandling kan göras i samband med ett mottagningsbesök och kräver ingen förberedelse eller eftervård.

Synen efter en linsoperation

Resultatet efter en linsoperation är utmärkt. På Eira sjukhus har vi tillgång till de nyaste linsalternativen som möjliggör individuella lösningar för din syn.

Även efter en ålderssynthetsoperation måste man läsa på rätt avstånd och ha god belysning. Även om en progressiv lins gör det möjligt att se nära och långt kan det uppstå situationer där glasögon hjälper en att se bäst.

Vid skymningsljus kan en del människor uppleva förändringar, som ljusnedbrytning, på grund av den progressiva linsens optiska egenskaper. Detta hindrar inte bilkörning i mörker.

 

Korrigering av ålderssynthet med laseroperation

Ibland kan ålderssynthet korrigeras med en laseroperation då man gör en s.k. monovision. Ögonen opereras så att man med det ena ögat ser långt och med det andra ögat ser nära. I en monovision anpassar sig hjärnan att använda det s.k. ledande ögat till att se långt och det andra till att se nära.

En laseroperation för att korrigera ålderssynthet lämpar sig bäst för personer vars ålderssyn är under +1,50. Laseroperationen hindrar inte synen från att bli sämre och du kan möjligtvis behöva läsglasögon i ett senare skede. I förundersökningen bedömer våra optiker det lämpligaste operationsalternativet just för dig.

Boka nu en tid till sjukhusoptikerns 60 min. förundersökning

Våra sjukhusoptiker kartlägger dina ögons hälsotillstånd med hjälp av omfattande undersökningar. Ögonkirurgen analyserar de gjorda undersökningarna och gör en bedömning ifall ålderssynthetsoperationen lämpar sig för dig. Förundersökningen förbinder dig inte till att boka en operationstid.

Förundersökning nu kostnadsfritt (värde 180 €). Inga övriga kostnader.

Under en veckas tid innan förundersökning eller operation kan kontaktlinser inte användas. I samband med undersökningen används ögondroppar som förstorar pupillerna och gör synen grumlig för resten av dagen.

Boka tid till optiker
Följande lediga tider
mån 17.8
09:00
20 min
Mäkinen Sirkku
Optiker
Eira läkarstation
Jälkitarkastus 6kk silmäleikkaus
mån 17.8
09:30
1 h 0 min
Valonen Emilia
Optiker
Eira läkarstation
Esitutkimus silmäleikkausta varten
mån 17.8
09:30
20 min
Mäkinen Sirkku
Optiker
Eira läkarstation
Jälkitarkastus 6kk silmäleikkaus
Visa följande lediga tider
Eira sjukhus kirurger som utför linsoperationer
Mattila Jaakko Specialist i ögonsjukdomar, ögonkirurg Boka tid
Oksman Petri Specialist i ögonsjukdomar, ögonkirurg Boka tid
Prislista
Linsoperation

Pris Eiras Hälsokonto*
Optikerns förundersökning inkl. ögonkirurgens bedömning ERBJUDANDE nu 0 €
(värde 180 €)

 
Multifokal lins
2490 € /öga
 207,50 € /mån
Torisk multifokal lins 3290 € /öga
274,20 € /mån
Eftergranskning Pris  
1 mån efter operationen hos ögonläkare 100-150 €  
6 mån efter operationen hos optiker 61 €   

Poliklinikavgift på 18,90 € och Kanta-avgift på 1,95 € tillkommer, utom vid kostnadsfri förundersökning.
* Eiras Hälsokonto: t.ex. med 12 månaders räntefri och avgiftsfri delbetalning.

Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande