Det lönar sig att testa risken för hjärtinfarkt:

  • Om du i din släkt har hjärt- och kärlsjukdomar såsom koronarsjukdom eller typ 2 diabetes
  • eller det finns risk att du insjuknar i koronarsjukdom: höga kolesterolvärden, diabetes, högt blodtryck.
  • Eller du har haft känningar i bröstet, andfåddhet, trötthet eller rytmstörningar.

Om du lider av koronarsjukdom kan man med Hertta-testet avgöra risken för att få en ny infarkt.
Med hjälp av Hertta-testet kan man, för patienter som använder kolesterolmediciner, avgöra om behandlingen är tillräcklig med tanke på hjärtinfarkt.
 

NYTT - DU FÅR REDA PÅ RISKEN ATT INSJUKNA I TYP 2 DIABETES

Nu kan man med Hertta-testet också avgöra risken att insjukna i typ 2 diabetes. Ett test, två resultat.
 

Vad är Hertta, risktestet för hjärtinfarkt?

Hertta risktestet baserar sig på blodprov. Med hjälp av testet kan man mäta risken för en allvarlig hjärtinfarkt mer noggrannare än de vanligen använda kolesterolmätningarna. Med samma test kan man också mäta risken att insjukna i typ 2 diabetes.

Med hjälp av Hertta-testet kan man förutspå risken för hjärtinfarkt inom de närmaste åren (1-10 år). Låt testa dig för att få kännedom om du hör till riskgruppen för hjärtinfarkt eller om det finns en risk att du insjuknar i typ 2 diabetes. Denna vetskap hjälper dig att ändra dina levnadsvanor i god tid och minska på risken.
 

Information om hjärtattack dvs. hjärtinfarkt

Hjärtattack eller hjärtinfarkt är nekros i hjärtmuskeln på grund av syrebrist. Nekros uppkommer då blodcirkulationen i hjärtmuskeln blir blockerad. På grund av blockaden lider hjärtmuskelcellerna syrebrist och de skadas.

Ifall blockaden inte kan åtgärdas och syrebristen fortsätter, fortsätter skadorna i cellerna på några timmar och hjärtmuskeln går i nekros.

En infarkt beror oftast på en förträngning i kranskärlen. En sprickande utbuktning av en artär kan också ge en infarkt fast den varit utan symptom tidigare. Därför kan en hjärtinfarkt eller hjärtdöd vara första symptomen av kranskärlssjukdomen.

Hjärtsjukdomarna och diabetes har båda samband med ämnesomsättningen och blodomloppet. Diabetes beror på rubbad sockeromsättning där hanteringen av insulinet i kroppen försämrats. Ett högt blodsocker i kroppen ökar mångfaldigt risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

 

HERTTA RISKTEST FÖR HJÄRTINFARKT ENKELT OCH SNABBT

För Hertta-testet kan man gå direkt till vårt laboratorium, varken remiss eller tidsbeställning behövs.

Eira sjukhus laboratorium
Adress: Skepparegatan 29, Helsingfors
Telefon: 09 1620 700

Se öppettiderna här

Prislista
Laboratorium

Undersökningspaket

Undersökningspaket Pris
Grundlig hälsogranskning, Grundscreening
114 €

Hälsoundersökningar

Hälsoundersökningar Pris
Alkoholkonsumtionstest 73,50 €
B12-vitamin (S-B12-TC2) 59,50 €
D-vitamin (s-D-25)

59 €

Ferritin (S-Ferrit) 46 €
Folat (fS-Folaat) 73 €
Blodsocker (fP-Gluk) 24 €
Sockerbelastningstest (Pt-Gluk-R1) 74 €
Kalcium (fS-Ca) 31 €
Blodfettpaket (fP-Lipidit) 62 €
Blidbild, liten (B-PVK+T) 33,50 €
Blodbild, fullständig (B-TVK) 57,50 €
Långvarigt socker, uppföljning (B-HbA1C) 55,50 €

Infektionsundersökningar

Infektionsundersökningar Pris
Bakterieodling av urinet (U-BaktVi)
25 €
C-reaktivt protein (P-CRP) 31,50 €
Mycoplasma pneumoniae, antikroppar (S-MypnAb) 81,50 €
Salmonellaodling, avföring (F-SalmVi) 43,50 €
Streptocockodling, från svalget (Ps-StrVi) 40,50 €
 Bakterieodling 1 ur avföringen (F-BaktVi1) 83 €
 Svampodling, naglar, hud (Sk-SienVi) 83 €
Borrelia antikroppar (S-BorrAg) 78 €
Streptocock A-antigentest, från svalget  (Ps-StrAAg)  34 €

Sköldkörtelundersökningar

Sköldkörtelundersökningar Pris
Sköldkörtelprov, Trijodityronin, fritt (S-T3-V)
85 €
Sköldkörtelprov, Tyreotropin (S-TSH)
53,50 €
Sköldkörtelprov, Tyroxin, fritt (S-T4-V) 53 €

Undersökningar av hjärtat och blodcirkulationen

Undersökningar av hjärtat och blodcirkulationen Pris
Hertta hjärtinfarkt- ja diabetesrisktest
133 €
Hjärtfilm (Pt-EKG-12) 53 €
Belastningsprov av hjärtat, belastnings-ekg (Pt-KIR-tje) 335 €
 Hjärtats dygnsregistrering, Holter-ekg (Pt-EKG-24/48h) 335 €
Hjärtats dygnsregistrering, symtom-ekg (EKG, OIRE 3-6 vrk) 202,50 €
Sänka (B-La) 19,50 €
Undersökning av blodets koagulationsförmåga, Tromboplastintid (P-TT-INR) 34 €
Undersökning av kronisk hjärtinsufficiens (P-proBNP) 155 €
Riskdiagnostik av hjärt- och kärlsjukdomar, Herkkä CRP (S-hsCRP) 41,50 €
Riskdiagnostik av kranskärlssjukdomar (fS-LipoB) 58,50 €

Undersökningar av buken och njurarna

Undersökning av buken och njurarna Pris
Leverprov (P-ALAT)
24 €
Lever- och benstomsprov (P-Afos) 24 €
Bukspottskörtelprov (P-Amyl) 24 €
Leverprov (P-ASAT) 24 €
Leverprov (P-Gt) 24 €
Vätskebalansprov, Kalium (P-K) 24 €
Njurprov, Kreatinin (P-Krea) 24 €
Vätskebalansprov, Natrium (P-Na)
24 €
Uppföljning av överkonsumtion av alkohol, Desialotransferrin (S-CDT) 81,50 €
Kalprotektin (F-Calpro) 106 €
Celiakipaket (Pt-Keli-Su) 57,50 €
Celiakipaket, omfattande (S-Keli-XL
176 €
Hälsogranskning av magsäcken, Gastropanel (fP-GastPan) 236,50 €

Undersökningar av muskler och leder

Undersökningar av muskler och leder Pris
Kreatinkinas (S-CK)
38,50 €
Gikt (P-Uraat) 24 €
Reumaprov (S-RF) 38 €
Reumaprov, citrullinerade peptider, antikroppar (S-CCPAb) 55,50 €

Urologiska undersökningar

Urologiska undersökningar Pris
Testosteron (S-Testo)
90,50 €
Prostata funktionsprov (P-PSA) 45 €

Gynekologiska undersökningar

Gynekologiska undersökningar Pris
Gynekologiskt cellprov (Pt-PAPA-1)
59 €

Undersökning av könssjukdomar

Undersökning av könssjukdomar Hinta
Klamydiatest ur urinet (U-ChtrNhO)
68 €
HIV-test (S-HIVAgAb) 63 €
Klamydia- ja gonorrétest, ur urinet (U-CtGcNhO) 69 €

Allergi-, astma och lungundersökningar

Allergi-, astma- och lungundersökningar Pris
Lungornas funktionsprov under medicinering (Pt-BrDil)
Undersökningen kräver läkarremiss
126 €

Gentest

Gentest Hinta
DNA-undersökning för laktosintolerans (B-Lakt-D) 63 €
Genetiskt testpanel för medicineringens lämplighet (B-Farma-D) 404 €
Test för risk av prostatacancer (Stockholm3-test) 548 €
Till laboratorieundersökningar tillkommer poliklinikavgift på 19,90 € utom med remiss utskriven av Eira sjukhus läkare. Priset på hembesök 38 € för området Eira, Ulrikasborg, Rödbergen. Kanta-avgift på 1,95 €/besök tillkommer.
Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande