PÅ EIRA FÅR DU HJÄLP TILL URININKONTINENS

Till och med var femte kvinna i 35 – 55-års ålder lider av urininkontinens. Besvärande inkontinens ökar med åldern. Ca. 60 % av kvinnor över 70 år lider av regelbunden inkontinens.

De vanligaste formerna av inkontinens är

• ansträngnings-inkontinens
• trängningsinkontinens
• en kombination av dessa båda

 

OPERATION AV URININKONTINENS VID ANSTRÄNGNING


Om man inte med traditionella behandlingar uppnår ett bra resultat kan ansträngningsinkontinens opereras. I operationen fästs ett nätliknande band för att stöda urinröret (TVT/TVT-O-operation).

Bandoperationer görs under lokalbedövning, och långtidsresultaten är goda. Vanligtvis försvinner besväret så gott som helt och hållet.
Operationen görs under lokalbedövning eller lätt nedsövning. Hem får man åka samma dag efter några timmars uppföljning och ett besök för avlägsnande av stygn behövs inte.

Efter operationen är man sjukledig i fem dygn under vilka man bör undvika kraftig ansträngning.


TRÄNGNINGSINKONTINENS

Trängningsinkontinens diagnostiseras om man innan urinläckaget får täta trängningar.

Trängningsinkontinens kan vara relaterad till urinvägsinfektioner, tidigare urinvägs- eller andra gynekologiska operationer eller en neurologisk sjukdom som ligger i bakgrunden.

Trängningsinkontinens behandlas med läkemedel vars avsikt är att lugna urinblåsan som sammandrar sig ofrivilligt. Det finns även en ny läkemedelsbehandling som ökar blåsans kapacitet.

Behandlingen av blandinkontinens (ansträngnings- och trängningsinkontinens) beror på vilken inkontinensform är dominant. Ibland behövs både en operation och en läkemedelsbehandling.

 

INKONTINENS BEHÖVER MAN INTE HEMLIGHÅLLA eller SKÄMMAS ÖVER

Inkontinens är ett allmänt besvär. Det lönar sig att tala om saken med en sakkunnig gynekolog eftersom det finns effektiva behandlingar för besväret. I lindrig urininkontinens kan muskelträning av bäckenbotten hjälpa men urininkontinens kan även behandlas med operation.

Gynekologen väljer det rätta behandlingsalternativet baserat på en intervju, en gynekologisk undersökning samt en utredning av muskelstyrkan i bäckenbotten. Vilken typ av urininkontinens det är fråga om påverkar valet av behandlingsalternativ.

Boka tid till gynekologens mottagning

På gynekologens mottagning bedöms orsaken till symptomen och tillsammans väljer vi den rätta vårdmetoden.

På Eira sjukhus får du snabbt en tid till operation och tidpunkten kan anpassas smidigt utgående från din egen tidtabell. Även ärenden gällande eftervården sker tryggt genom den opererande läkarens vård.

Eira sjukhus gynekologer
Kajan Maija Specialist i kvinnosjukdomar och förlossningar Boka tid
Mikkola Tomi Sakari Specialist i kvinnosjukdomar och förlossningar samt urogynekologi Boka tid
Pakarinen Päivi Specialist i kvinnosjukdomar och förlossningar samt gynekologisk cancer Boka tid
Rangdell Ritva Specialist i kvinnosjukdomar och förlossningar Boka tid
Söderström-Anttila Viveca Specialist i kvinnosjukdomar, obstetrik och gynekologisk endokrinologi Boka tid
Tuomikoski Pauliina Specialist i obstetrik och gynekologi Boka tid
Följande lediga tider
Idag
10:30
20 min
Tuomikoski Pauliina
Specialist i obstetrik och gynekologi
Eira läkarstation
Puhelinvastaanotto
Då du väljer en tid var det står ”Puhelinvastaanotto”, ringer jag upp dig under den bokade tiden till numret du meddelat.
Ärenden som kan skötas per telefon är bland annat frågor kring preventivmedel och vård av klimakteriebesvär. Dessutom kan jag skriva remisser till laboratorieprov (dock ej papa som tages på mottagningen) och mammografiundersökningar. Vänligen observera att blödningsrubbningar hos kvinnor i klimakteriet eller äldre, kräver gynekologisk undersökning och kan ej skötas på distans. Priset för telefonmottagning (20 min). är 85 euro. Vår kundtjänst hjälper gärna vid behov, tel: 09 1620 570.
Visa följande lediga tider
Eiras hälsotjänster för kvinnor

Eira Hälsoklubb för kvinnor

Tar du hand om alla andra, men försummar ibland ditt eget välmående? Saknar du regelbunden information om ditt hälsotillstånd? Just för dig har vi grundat nya och unika Eira Hälsoklubb för Kvinnor! Som klubbmedlem får du årligen en kallelse till en hälsocheck och du kan när som helst konsultera Hälsoklubbens Egenskötare. Vid behov guidar hon dig till rätt specialist. Eira Hälsoklubb för kvinnor är det bästa och enklaste sättet att ha regelbunden koll på sin hälsa!

Läs mer

Gynekologisk mottagning för unga

Redan som ung är det bra att skapa kontakt med en gynekolog, som man snabbt får hjälp av vid behov.

Läs mer

Gynekologi och gynekologiska ingrepp

Eira sjukhus erbjuder omfattande gynekologiska tjänster för kvinnor i alla åldrar. Hos oss hittar du flera gynekologer till vilka du lätt kan boka en tid ifall någonting bekymrar dig, det uppstår problem eller om du vill komma på rutinkontroll. Vi har även en lång erfarenhet av krävande gynekologiska operationer.

Läs mer

Bröstcancer och relaterade undersökningar

Det är viktigt att var och en regelbundet undersöker sina bröst själv och vid behov ytterligare går på mammografi- och ultraljudsundersökning. Eira sjukhus stöder Rosa bandet!

Läs mer

Gynekologiska framfall

Framfall uppstår då bindväven i bäckenbotten försvagas och livmodern och slidans vägg sjunker. Symptomen på livmoderframfall kan t.ex. vara en känsla av tyngd i underlivet, som om något putar ut från slidmynningen och svårigheter att tömma urinblåsan eller tarmen.

Läs mer

Myom och avvikande blödningar

Myom är vanliga binvävstumörer i livmodermuskeln och kan orsaka ytterst besvärande symptom: riklig menstruation, överlopps blodiga flytningar, värk, en känsla av tryck och ett ökat behov av att tömma blåsan. Närmare hälften av alla kvinnor har myom. Bakom en riklig menstruation och avvikande flytningar kan det även finnas andra orsaker som alltid bör undersökas.

Läs mer

Hysterektomi - borttagning av livmoder

Operationer där man tar bort livmodern har minskat till en följd av en ökad användning av hormonspiral. Ändå kan borttagning av livmodern bli aktuell vid livmoderframfall, blödningar och myom. På Eira sjukhus får man snabbt en tid till operation och eftervården sker tryggt under den opererande läkarens uppsikt.

Läs mer
Prislista
Gynekologi Pris   
Gynekologisk mottagning, Priset inkluderar inte papa-prov eller ultraljudsundersökning från 114,50 €  
Telefonmottagning och videomottagning:
 

Kajan Maija, specialist i kvinnosjukdomar och förlossningar, 30 min.

 121 €
 

Pakarinen Päivi,  specialist i kvinnosjukdomar och förlossningar samt gynekologisk cancer, 20-30 min.

 82-118 €  

Tuomikoski Pauliina, specialist i obstetrik och gynekologi, 20 min.

 85 €  
 Gynekologiska undersökningar och provtagningar    
Gynekologiskt cellprov dvs. papa-prov 59 €  

Mammografi och ultraljudsundersökning av
brösten (kräver läkarremiss)

175 €

 
Klamydiatest 53 €  
HPV-test (papillomvirus) 104 €  
Mykoplasma i genitalområdet 137 €  
HPV + papa-prov 127,50 €  
Prolapskub 54 €  
Prolapsring 20 €  
Bedövning vid gynekologiska ingrepp 25 €  
Preventivspiral
 
Hormonspiral 169 €  
Kopparspiral NovaT300 104 €  
Kopparspiral FlexiT 69 €  
Insättning av preventivspiral (inkl. gynekologmottagning, ultraljudsundersökning) från 229 €  
Gynekologiska ingrepp Pris  Eiras Hälsokonto*
TVT inkontinensoperation, lokalbedövning och sedation
2713 € 226,10 €/mån
Hysteroskopi i narkos 3382 € 281,80 €/mån
Prolapsoperation på livmodern i narkos 5531 € 460,90 €/mån
Avlägsnande av livmodern, titthålsoperation i narkos 6318 €  526,50 €/mån

Poliklinikavgift på 19,90 € och Kanta-avgift på 1,95 € tillkommer. Till en telefon- och videomottagningstid tilläggs hanteringsavgift 7,90 € och Kanta-avgift 1,95 €.
* Eiras Hälsokonto: t.ex. med 12 månaders räntefri och avgiftsfri delbetalning.

Fråga mera om Eiras tjänster
Namn
Telefon
E-post
Meddelande