Be om en offert

Be oss om en offert, vi berättar gärna mer om Eiras företagshälsovård!

Vänligen ta kontakt med Eiras företagshälsovård, företagshälsovårdare Natascha Wrede tfn 1620 508 eller per e-post på adressen tyoterveyshuolto@eiransairaala.fi.

Du kan också välja att lämna ett meddelande via blanketten längre ner på sidan!

Företagshälsovårdens tjänster uppdelas i två klasser, den lagstadgade företagshälsovården och en frivillig företagshälsoinriktad sjukvård. Den lagstadgade företagshälsovården är förebyggande och fokuserar på att uppehålla arbetsförhet. Inom sjukvården sköter man sjukdomar som hänför sig till arbetet eller arbetsprestation.

 

kostnaderna för företagshälsovård

Kostnaderna är uppbyggda av en årlig serviceavgift som baserar sig på antalet anställda samt avgifter för olika tjänster enligt vår prislista. Rapporter om kostnader och sjukfrånvaro utarbetas för företaget enligt en separat överenskommen tidtabell.
  

FPA ersätter kostnader

Arbetsgivaren kan ansöka om ersättningar för kostnader för företagshälsovården hos FPA. Storleken på ersättningen som utbetalas av FPA beror på tjänsternas innehåll:

  • FPA ersätter 50–60 procent av kostnaderna för lagstadgad företagshälsovård, upp till ett utgiftstak. År 2017 var utgiftstaket 169,50 €, varav ersättning 84,75 – 101,70 € (företag med fler än 10 anställda).
  • Kostnader för sjukvård hos allmänläkare ersätts till 50 procent upp till FPA:s utgiftstak. År 2017 var utgiftstaket 254,10 €, varav ersättning 127,05 € (företag med fler än 10 anställda).
  • Arbetsgivare (och företagare) får uppgifter som behövs för att söka ersättning av företagshälsotjänstens leverantör. Kostnader som överskrider FPA:s utgiftstak kan avdras i beskattningen.

 

Maximibeloppen (€/år)

Kostnadernas maximibelopp (€/år)

   50 %  60 %
 Maximibelopp per arbetstagare (minst 10 arbetstagare)
 Ersättningsklass I  169,50 84,75 101,70
 Ersättningsklass II  254,10 127,05  -
 Maximibelopp per arbetsgivare (högst 9 arbetstagare)
 Ersättningsklass I  1695,00 847,50 1017,00
 Ersättningsklass II  2541,00 1270,50  -

Företagare har nytta av företagshälsovårdens tjänster

Enligt undersökning upplever företagare att de har nytta av företagshälsovården, framför allt av de regelbundna hälsokontrollerna och möjligheten att snabbt och behändigt få tillgång till sjukvård. Arbetstagarnas sjukledigheter minskar tack vare företagshälsovården.

-    Arbetshälsoinstitutets undersökning, Palmgren 2015

Prislista
Eiras företagshälsovård
Pris
Serviceavgift per person/år 40,00 €
Serviceavgift för ensamföretagare / år 79,00 €
Företagsläkare, 20 min 53,00 €
Företagshälsovårdare, 20 min 29,00 €

Fråga mer om Eiras företagshälsovård eller be om offert

Uppgifter om företaget

Företagets namn
FO-nummer
Företagets adress
Företagets bransch
Antal kontor/enheter företaget har
Antal av företagare
Företagets personantal
Önskemål beträffande företagshälsovårdstjänsterna

Kontaktperson

Namn
Telefonnummer
E-postadress
Tilläggsuppgifter