Medicinsk och kirurgisk vård vid fetma

Medicinsk vård

Rekommenderas i första hand för patienter vars BMI är under 35. Till vården hör:

  • Närings- och motionsråd
  • Lågkaloridieter
  • Beteendeförändrade behandlingar
  • Läkemedel (för patienter med ett BMI över 27).

Oftast ges medicinska behandlingar som kombinationsbehandlingar där du tillsammans med din läkare bestämmer vilka delar av ovanstående som bör ingå för att ge dig bäst förutsättningar att gå ner i vikt. Läkemedelsbehandlingar ger generellt en viktnedgång på ungefär 8–10% av utgångsvikten vid behandlingsstart1, men det är vanligt att man inte klarar av att hålla vikten när behandlingen avslutas. En viktminskning på 5–10% har dock visat sig vara till fördel för flera fetmarelaterade medicinska problem.

Medicinska behandlingar är därför att rekommendera för de som har ett BMI mellan 25 och 35, men oftast ej för dem som har ett BMI över 35. Kontinuerlig uppföljning och en stark motivation hos individen är därför viktigt för behandlingens långsiktiga effekt.

 

Kirurgiska behandlingar

Kan övervägas då patientens BMI är över 35.

Ingen annan behandlingsmetod minskar vikten så effektivt som en kirurgisk behandling. Viktminskningen 1-2 år efter operationen är i medeltal 50-75 % av övervikten.

En kirurgisk behandling har gynnsam effekt på de associerade sjukdomarna, såsom tyd 2 diabetes, blod- och kärlsjukdomar, sömnapné och ledvärk. Resultat beror i stor del på hur du lyckas att ändra dina levnadsvanor. Därför är det viktigt att du följer de levnadsråd som du får på kliniken.  Det är också skäl att du går på kontrollbesöken där ditt hälsotillstånd uppföljs.


Gastric bypass

Gastric bypass är en kombination av restriktiv (begränsar tillgången till mat) och malabsorptiv (inverkar på absorptionen) operation.

Magsäcken förminskas så att endast en liten del, stort som ett ägg, av magsäcken kvarstår. Tunntarmen skärs av, lyfts upp och sammanfogas med den nya lilla magsäcken. På detta sätt passeras tolvfingertarmen och absorptionen förändras. Resten av magsäcken blir kvar i bukhålan. Blodcirkulationen i den avskurna magsäcken kvarstår och den” förruttnar” inte.  Magsäckens och leverns matsmältningsvätskor rinner via tolvfingertarmen till tunntarmen.

Mahalaukun_ohitusleikkaus_gastric-bypass_sv.jpg

Viktförminskningen börjar genast efter operationen då du börjar äta flytande kost. Det är skäl att komma ihåg att det inte finns någon officiell viktförminskningstidtabell – alla går ner i vikt i sin egen takt. Det är inte bra att magra för snabbt. Då kan man känna sig trött och må dåligt.

I medeltal går man ner ca ½-1 kg per vecka. Den största viktförminskningen sker under det första året. Detta beror också på vad vikten var i början.  Tidvis kan vikten stå på stället – det är helt normalt. Då kan man öka på motionen för att kroppen skulle ”bränna” mera energi. Man har märkt att ca två år efter operationen kan vikten lätt öka. Då är det skäl att fästa uppmärksamhet på sina matvanor och motionsmängden.

Syftet med operationen är att du skall må bättre, orka mera och att din livskvalitet ökar. Med hjälp av operationen minskar risken för associerade sjukdomar såsom typ 2 diabetes, sömnapné och hjärt- och kärlsjukdomar. Även fetmarelaterade sjukdomar som finns blir i allmänhet bättre. Huvudsaken är inte att nå idealvikten.  Större undersökningar uppvisar att efter en gastric bypass -operation kan man uppnå ca 30-35 % viktminskning från den vikt man hade i början eller 70-75 %  viktminskning av övervikten. Ca hälften av de opererade uppnår en normalvikt och hälften blir kvar med en del av övervikten.

Några procent av de opererade erhåller inte den önskade viktminskningen även om operationen görs på samma sätt till alla. Ingen klar förklaring till detta finns, ofta kan orsaken vara att patienten inte följer givna direktiv. Det är skäl att förstå att viktförminskningen beror på personliga egenskaper och hur man följer givna kost- och motionsdirektiv efter operationen.

Förminskning av magsäcken (”sleeve”)

En operation där magsäcken förminskas är en restriktiv (begränsar tillgången till mat) operation och utförs vid svår fetma.

Magsäcken formas så att den ser ut som en ärm, därav dess andra namn "sleeve gastrectomy". Resten av magsäcken avlägsnas ut buken. Den del av magsäcken där hungerhormonet grelin bildas tas bort och magsäckens volym minskar från ca 2 liter till 100 ml.

Mahalaukun_typistysleikkaus_sleeve_sv.jpg 

Att förminska magsäcken hjälper effektivt viktminskningen. En mindre mängd mat än tidigare ger fyllnadskänsla och hungern minskar. Storleken på de intagna måltiderna minskar och kalorimängden blir allt mindre. En mångsidig och hälsosam kost tillsammans med regelbunden motion ger det bästa vårdresultatet.

Sleeve är som operationsmetod rätt ny och långtidsresultat finns inte ännu tillgång till. Man har dock kommit fram till att en by pass operation ger antagligen det bästa resultatet på lång sikt.

Att förminska magsäcken är tekniskt en enklare operation än en by pass och detta kan i första hand utföras på patienter som väger oerhört mycket, på dem är det omöjligt eller för farligt att göra en by pass operation. Ifall man uppnår en tillräckligt bra viktminskning med denna operation kan man senare utföra en by pass operation.

 

Resultat

 
Syftet med operationen är att du skall må bättre och din levnadsstandard ökar. Dessutom minskar risken att insjukna i följdsjukdomar såsom diabetes typ 2, sömnapné och hjärt- och kärlsjukdomar. Sjukdomar som du redan insjuknat i kan bli bättre. Huvudsaken är inte att uppnå idealvikten. Viktminskningen börjar genast efter operationen då du börjar äta flytande kost. Det är skäl att komma ihåg att det inte finns någon officiell viktminskningstidtabell – alla går ner i vikt i sin egen takt. Det är inte bra att magra för snabbt, max 1 kg per vecka. Större viktminskning kan få dig att känna dig trött och må dåligt.

Efter en förminskningsoperation går vikten ner under ett års tid ungefär till 60% av övervikten. I uppföljningen av operationspatienterna har man märkt att vikten lätt börjar öka två år efter operationen. Den nya magsäcken kan också töja på sig ifall portionerna är för stora. Att lyckas behålla sin vikt beror på de nya levnadsvanorna. Ibland kan vikten ”stå å ställer” – detta är alldeles normalt! Då är det skäl att kontrollera sina matvanor och öka på motionen för att kroppen skall bränna mera energi. Tveka inte att kontakta näringsterapeuten för att få mera råd om kosten!

Några procent av de opererade erhåller inte den önskade viktminskningen även om operationen görs på samma sätt till alla. Ingen klar förklaring till detta finns, ofta kan orsaken vara att patienten inte följer givna direktiv. Det är skäl att förstå att viktförminskningen beror på personliga egenskaper och hur man följer givna kost- och motionsdirektiv efter operationen.

Patientens vårdstig

Du kan enkelt komma till Eira Fetmakliniken, kontakta Fetmaklinikens sjukskötare antingen genom att ringa tfn 09 1620 610 eller skicka epost fetmaklinik@eirasjukhus.fi

Första utredningsbesöket

Vid det här besöket träffar du en av våra kirurger samt sjukskötare. De berättar om operationen och samtidigt har du en möjlighet att ställa frågor.  Ifall du vill kan du redan vid detta besök komma överens om en preliminär operationsdag. Före operationen bör du ännu besöka vår dietist och inremedicinare.  I samband med detta besök får du fylla i ett antal frågeformulär om bl.a. din hälsa, matvanor och livsstil. Med hjälp av de dina svar kan vi förbereda din vård på bästa möjliga sätt.

Inför operationen

Före operationen bör du följa lågkaloridiet under 2-4 veckors tid för att uppnå den viktnedgången som kirurgen fastställt. Det är ca 8-10% av din utgångsvikt. Viktminskningen uppnås med VLCD-produkter. I samband med att du går ner i vikt kommer samtidigt din lever minska i storlek. Vid operation med titthålskirurgi är det viktigt att levern har minskat i storlek då den annars kan vara i vägen för kirurgen.

Att gå ner i vikt kan upplevas jobbigt i denna situation. Du kan vara i kontakt med vår dietist och sjukskötare som kan ge dig råd och stöd under denna process som är viktig även för operationsresultatet.
Före operationen ringer vår sjukskötare dig och går ännu igenom med dig hur du skall förbereda dig inför operationen. På samma gång kontrolleras viktminskningen och att alla prov är tagna. Du är också välkommen på en mottagning ännu före operationen om du så önskar!

Operationsdagen

På operationsdagen kommer du till sjukhusets bäddavdelning, det är viktigt att du följer de direktiv du fått i kallelsen till operationen. På bäddavdelningen tas du emot av en sjukskötare som ger dig all information du behöver samt utför kontroller och förbereder dig inför operationen. Du kommer att sövas under operationen som tar ungefär 1 ½ timme. När du vaknar är du på vår uppvakningsavdelning. De flesta mår bra när de vaknar, men skulle du ha ont eller må illa får du hjälp av personalen på uppvakningsavdelningen.

Uppföljningen efter operationen

Det är viktigt att du börjar röra på dig så snart som möjligt efter operationen, bland annat för att minska risken för blodproppar. Därför kommer du redan i uppvakningen avv få stiga upp och röra på dig, personalen hjälper dig med detta.  Du får lära dig att blåsa i en flaska, på så sätt kan man undvika att lunginflammation uppstår.

Dagen efter operationen

Det är fortsättningsvis viktigt att du rör på dig, likaså att blåsa i flaskan.  Innan du lämnar sjukhuset lär personalen dig att injicera i dig Klexane bloduttunnande medel.  Detta är ytterst viktigt för att undvika blodpropp. De flesta patienterna lämnar sjukhuset på eftermiddagen dagen efter sin operation.

Uppföljningsbesök

Den första kontakten efter operationen är att kirurgen ringer dig ca en vecka efter operationen. Därefter kommer besöken hos näringsterapeuten och inremedicinaren. Ca ett år efter operationen tar vi kontakt med dig, det är tid för årskontroll som innefattar laboratorieundersökningar samt eventuell plastikkirurgisk konsultation och andra saker som uppkommit.

Långtidsuppföljning och stöd

I fortsättningen kan du sköta kontrollerna antingen hos oss på Eira eller på din hälsovårdscentral. Vår inremedicinare Kirsi Pietilänen vill gärna träffa våra patienter i samband med årskontrollen!
Kontrollerna behövs för att säkerställa att du mår bra - det är skäl att hålla reda på dem!

Du kan när som helst boka ett kostnadsfritt besök till sjukskötaren. Du når henne per telefon (09 1620 610) eller via e-post fetmaklilnik@eirasjukhus.fi. Långtidsuppföljning är viktig, vi fortsätter med kontrollerna så länge det är nödvändigt. Meningen med operationen är inte enbart att bli magrare, man skall också behålla sin nya vikt.

Du är alltid välkommen på vår mottagning - vi är här för dig!

Priset på en fetmaoperation

Pris 9385€ 

Ingen remiss behövs till vår klinik.

I priset ingår:

- Besök hos näringsterapeut, sjukskötare och opererande kirurg före operationen. Under besöket / besöken klarläggs om en fetmaoperation är lämplig för patienten.
- Fetmaoperation utförd av två erfarna kirurger
- Övernattning på Eira sjukhus bäddavdelning, i en eller två personers rum
- Efterbesök hos näringsterapeuten en månad efter operationen
- Kontroll per telefon eller på sjukskötarens mottagning ett år efter operationen

Under hela processen kan du vara i kontakt med Fetmaklinikens sjukskötare.


I priset ingår inte:

- Individuella laboratorieprov

- 2 mottagningsbesök hos Kirsi Pietiläinen, specialist i inremedicin och fetmaforskare

- Övriga undersökningar (t.ex. gastroskopi) som läkaren ordinerar

- Årskontrollerna

 

Ring och fråga mera, tfn 040 1866 007

 

Det första steget till operationen är ett besök hos Fetmaklinikens sjukskötare.

Finansiering

Eiras Hälsokonto är ett flexibelt sätt att finansiera operationen.
Du kan också diskutera olika finansieringsmöjligheter med sjukskötaren. Fråga också om möjligheten till vårdbidrag!

Sjukkostnadsförsäkring

Allt fler personer har en privat sjukkostnadsförsäkring, möjligtvis via arbetsgivaren. Om du har en privat försäkring kan du höra dig för från ditt försäkringsbolag ifall försäkringen täcker en fetmaoperation.

FPA

På basen av vissa kriterier kan man får ersättning från FPA. 

Plastikkirurgi efter stor viktnedgång

Efter en större viktnedgång drar huden ihop sig och blir mindre för att anpassa sig till kroppens nya mindre storlek. Hudens elasticitet samt viktförlustens storlek avgör hur väl huden kan anpassa sig till den nya situationen. En del personer upplever att de får ett överskott av hud och mjukdelar som de vill bli av med. 30-60% av patienterna som har gått kraftigt ner i vikt söker hjälp för problem med mjukdelsöverskott.

I allmänhet görs en plastikkirurgisk uppskattning ca ett år efter fetmaoperationen.

Personer som blivit fetmaopererade på Eira samt medlemmar i LILE (Suomen lihavuusleikatut ry) kan reservera avgiftsfri konsultation till plastikkirurg på Eira. Boka tiden av vår plastikkirurgiska sjukskötare!

Fråga mera om fetmaoperationer
Namn
Telefon
E-post
Meddelande