För vem lämpar sig en fetmaoperation?

Förutsättningarna för en fetmaoperation är:

  • BMI (viktindex) över 35 och personen har t.ex. högt blodtryck, har höga sockervärden, lider av sömnapné eller ledbesvär
  • eller BMI över 40
  • Rekommenderad ålder 18 - 65
  • Har försökt banta med hjälp av de traditionella bantningsmetoderna
  • Inga nämnbara alkohol- eller drogproblem
  • Är motiverad att ändra sitt liv

En fetmaoperation övervägs alltid individuellt. Beslutet att utföra en fetmaoperation görs alltid av en kirurg som är specialist i att behandla fetma.

 

En fetmaoperation är den effektivaste metoden att behandla fetma

Ingen annan bantningsmetod minskar på vikten så effektivt som en fetmaoperation. Viktminskningen efter 1-2 år är ca 50-75% av övervikten. Fetmaoperationen har en gynnsam effekt på de associerade sjukdomarna, såsom tyd 2 diabetes, blod- och kärlsjukdomar, sömnapné och ledvärk.

För att uppnå ett bestående resultat är det viktigt att följa de levnadsråd som erhålls på fetmakliniken. Det är också skäl att gå på uppföljningsbesöken där patientens hälsotillstånd kartläggs och uppföljs med bl.a. laboratorieprov.Övriga behandlingsmetoder vid övervikt

  • Kost- och motionsrådgivning
  • Lågkaloridieter 
  • Förändring av livsvanorna
  • Läkemedel (för patienter med ett BMI över 27).

Övriga behandlingsmetoder vid övervikt rekommenderas i första hand till de patienter vars BMI är under 35. Med hjälp av dessa är det dock ofta svårt att uppnå ett bestående resultat. En viktminskning på 5-10% har visat sig vara nyttig vid fetmarelaterade hälsoproblem.

Fråga mera om fetmaoperationer
Namn
Telefon
E-post
Meddelande