Remiss för rehabilitering behövs inte

Det är lätt att komma till Eira sjukhus bäddavdelning på Fabriksgatan då man behöver återhämta sig eller för rehabilitering. Vi erbjuder yrkeskunnig vård i en trivsam och hemtrevlig miljö både för kortare och längre vårdperioder. På Eira sjukhus är det tryggt att återhämta sig om det känns som om hemförlovningen från ett annat sjukhus sker för snabbt. En kort rehabiliteringsperiod hjälper ofta till att igen klara sig hemma. Med vård och fysioterapi förbättras konditionen och var och en kan hitta rätt tidpunkt att åka hem.

Det kan även kännas bra att vila upp sig ett tag i goda händer, då man länge varit sjuk hemma. Under samma tak finns laboratorie-, röntgen- och speciallistläkartjänster. Undersökningar och konsultationer sköts behändigt på samma gång. Patienterna har en egen läkare som har tid att fördjupa sig i patientens problem.
 
Till bäddavdelningen behövs ingen remiss och det går lätt att boka plats åt sig själv eller en anhörig genom att ringa direkt till avdelningen.

Kontakta vår bäddavdelning

Tveka inte att ta kontakt.

Hör dig för om lediga platser eller beställ en broschyr.

Fabriksgatans bäddavdelning, tfn  09 1620 200 eller baddavdelning@eirasjukhus.fi

Prislista

Rehabilitering på bäddavdelning

Pris/dygn
må-lö
Pris/dygn
lö-må
Lättare sjukhusvård
patienter som delvis klarar sig själva
450 €
555 €
Sjukhusvård
grundvård för bäddpatienter, patienter som ligger inne för undersökning, operationspatienter (inte krävande kirurgi)
550 € 655 €
Krävande bäddavdelningsvård
650 € 755 €
 Intensifierad sjukhusvård
850 €
 955 €
Patientens pre-operativa övernattning utan läkarordination,
anhöriges övernattning i samma rum som patienten
185 € 185 €
Timpris på bäddavdelningen (max. 6 h) 90 €/h  

 
 I vårddygnsavgiften ingår:

  • bäddplats
  • sjukhusmåltiderna
  • den vård som vårdpersonalen ger

Vårddygnen faktureras så att dygnet byts kl. 12.00 på morgonen. Intagningsdagen räknas som ett dygn utom i fall då patienten utskrivs före kl. 15.00, då faktureras enligt timpris 90 €/t. Ifall patienten utskrivs efter kl. 12.00 men före kl. 18.00 faktureras enligt timpriset 90 €/t (timpriset gäller sjukhusvård).

   
Kansliavgift på 17,90 € tillkommer. Priserna inkluderar inte laboratorie- eller röntgenundersökningar, fysikalisk vård samt andra möjliga undersökningar. Lönekostnaderna för privatskötare faktureras skilt.
För en bokad men oanvänd bäddplats debiterar vi en avbokningsavgift. Ifall annulleringen sker efter kl. 15 föregående dag debiteras för ett helt dygn. Ifall annulleringen sker senast tre dagar före planerad ankomst, debiteras hälften av priset på ett dygn.
Fråga mera om Eiras bäddavdelningstjänster!
Namn
Telefon
E-post
Meddelande