Det är lätt att komma till Eira – ingen remiss behövs

Till bäddavdelningen behövs ingen remiss och det går lätt att boka plats till sig själv eller en anhörig genom att ringa direkt till avdelningen. Allt som berör patientens hälsa, rörelseförmåga, medicinering och speciella behov är bra att berätta redan i det här skedet.

Tveka inte att ta kontakt

Hör dig för om lediga platser eller beställ en broschyr.
Fabriksgatans bäddavdelning, tfn 09 1620 200 eller baddavdelning@eirasjukhus.fi

Kartläggning av hälsotillståndet på bäddavdelningen

På bäddavdelningen görs även grundläggande inremedicinska och andra undersökningar som kräver uppföljning på sjukhus. Läkar-, laboratorie-, röntgen- samt fysioterapitjänster finns under samma tak.

Läs mer

Rehabilitering på bäddavdelning

Vi erbjuder yrkeskunnig vård i en trivsam och hemtrevlig miljö både för kortare och längre vårdperioder. Med skötarnas och fysioterapeuternas hjälp förbättras konditionen och återhämtningen sker snabbt.

Läs mer

Vård i livets slutskede

På Eira sjukhus sköter vi terminalvårdspatienter yrkeskunnigt och med respekt för patientens önskemål. Målet för vården är, att livets sista stunder sker så smärtfritt som möjligt.

Läs mer

Äldrevård

Är Du i behov av en vårdplats, då Din anhöriga är på semester, eller vill Du vila ett par dygn i en trivsam och trygg miljö? Välkommen till Eira sjukhus trivsamma bäddavdelning.

Läs mer

Alkoholavvänjning på bäddavdelningen

Vi vårdar alkoholavvänjningspatienter på bäddavdelningen med lång erfarenhet – alltid med respekt för patientens integritet. Till vård kan du komma utan läkarremiss 7 dagar i veckan.

Läs mer
Ladda ned broschyr om Eira Bäddavdelningstjänster
Prislista

Bäddavdelning

Pris/dygn
må-lö
Pris/dygn
lö-må
Lättare sjukhusvård
åldringar som delvis klarar sig själva
450 €
555 €
Sjukhusvård
grundvård för bäddpatienter, patienter som ligger inne för undersökning,
alkoholavvänjningsvård, palliativ vård, operationspatienter (inte krävande kirurgi)
550 € 655 €
Krävande kirurgisk sjukhusvård
ledprotes- och fetmaopererade patienter
650 € 755 €
Krävande inremedicinsk sjukhusvård
bäddpatienter som behöver sjukhusvård, krävande palliativ vård
650 € 755 €
Intensifierad sjukhusvård
850 € 955 €
Patientens pre-operativa övernattning utan läkarordination,
anhöriges övernattning i samma rum som patienten

185 €  

Timpris på bäddavdelningen (max. 6 h)

90 €/h  
  I vårddygnsavgiften ingår:
  • bäddplats
  • sjukhusmåltiderna
  • den vård som vårdpersonalen ger

Vårddygnen faktureras så att dygnet byts kl. 12.00 på morgonen. Intagningsdagen räknas som ett dygn utom i fall då patienten utskrivs före kl. 15.00, då faktureras enligt timpris 90 €/t. Ifall patienten utskrivs efter kl. 12.00 men före kl. 18.00 faktureras enligt timpriset 90 €/t (timpriset gäller sjukhusvård).

   
Kansliavgift på 17,90 € tillkommer. Priserna inkluderar inte laboratorie- eller röntgenundersökningar, fysikalisk vård samt andra möjliga undersökningar. Lönekostnaderna för privatskötare faktureras skilt.
För en bokad men oanvänd bäddplats debiterar vi en avbokningsavgift. Ifall annulleringen sker efter kl. 15 föregående dag debiteras för ett helt dygn. Ifall annulleringen sker senast tre dagar före planerad ankomst, debiteras hälften av priset på ett dygn.

Eira sjukhus bäddavdelningens kontaktuppgifter

Fabriksgatans bäddavdelning, tfn  09 1620 200 eller baddavdelning@eirasjukhus.fi

Må-fr kl 8-16
Avdelningsskötare Liisa Kallioniemi tfn 09 1620 305
Enhetschef Bettina Backman tfn 09 1620 405

Fråga mera om Eiras bäddavdelningstjänster!
Namn
Telefon
E-post
Meddelande