Alkoholavvänjning på Eira sjukhus bäddavdelning

Du kan höra dig för om plats alla dagar i veckan och till avdelningen anländer du enligt överenskommelse.

OBS! Bäddavdelningen har begränsat med vårdplatser i juni-september 2018 p.g.a. renovering. Fråga efter plats i förväg per telefon 09 1620 200.

Ring tfn 09 1620 200 och boka plats på avdelningen.

  • Läkarremiss krävs inte
  • Vårdplats kan ordnas vanligtvis redan till samma eller följande dag.
  • Du kan vara alkoholpåverkad vid ankomsten till avdelningen.
  • Då vården påbörjas utförs en klinisk undersökning och promillehalten kontrolleras.

Du bör ha betalat en förskottsavgift då du kommer till avdelningen.
Förskottsbetalningen är en del av vårdens helhetskostnad och tas i beaktande vid slutfaktureringen.

Till sjukhuset är det bra att ta med sig de mediciner man använder regelbundet och eventuella sjukberättelser från tidigare vårdperioder. Även personliga hygienartiklar och inneskor är bra att ta med.


På avdelningen vårdas inte narkotikamissbrukare.

Egen läkare

Var och en har en egen läkare, som ansvarar för vården. Läkaren diskuterar med patienten, frågar om patientens alkoholbakgrund och eventuella problem i livet samt berättar hur vården skall genomföras. Grunden för en lyckad vård är skräddarsydd medicinering samt diskussioner mellan patienten och läkaren/vårdpersonalen.

Vårdperiodens längd

Vårdperiodens längd beror mycket på kundens alkoholbakgrund och ålder. Äldre patienter behöver vanligtvis längre vård än yngre. Minimivårdperioden är två dygn. I vårdpaketet ingår alltid efterkontroll på addiktionsläkars mottagning. Bäst resultat når man vid minst tre dygns vårdperiod.


Läkarens mottagning

Du kan även komma till läkarens mottagning för att få hjälp för dina alkoholproblem. Ta kontakt med våra specialister inom vård av alkoholproblem. All information behandlas konfidentiellt. Boka tid till läkarmottagningen (45-60 min), tfn 09 1620 570.

Eira sjukhus addiktionsläkare
Granat Simo Ansvarig addiktionsläkare, specialkompetens i addiktionsmedicin
Kenttä Santeri Addiktionsläkare Boka tid
Österman Hannele Specialist i psykiatri, specialistkompetens i addiktionsmedicin Boka tid
Följande lediga tider
tis 11.12
11:30
30 min
Kenttä Santeri
Addiktionsläkare
Eira läkarstation
tis 11.12
12:10
30 min
Kenttä Santeri
Addiktionsläkare
Eira läkarstation
Visa följande lediga tider

Läkarens mottagning

Du kan reservera tid till läkarens mottagning, du är inte tvungen att komma in på bäddavdelningen

Du kan även komma till läkarens mottagning för att få hjälp för dina alkoholproblem. Ta kontakt med våra specialister inom vård av alkoholproblem. All information behandlas konfidentiellt. Boka tid till läkarmottagninen (45-60 min), tfn 09 1620 570 eller via vår nätbokning.