Bakgrund till alkoholismen

Långvarigt bruk av alkohol, ofta återkommande och tvångsmässigt behov att dricka, oberoende av sociala nackdelar och skador på hälsan, är kännetecken för alkoholberoende.

Personen dricker mera alkohol och under en längre tid än han/hon ursprungligen tänkt sig.
Han/hon kan inte heller minska på alkoholintaget eller sluta dricka oberoende av vilka skador det åstadkommer.
Till bilden kommer också "återställare" följande dag.

Det uppstår ofta ett fysiologiskt beroende där personens förmåga att tåla alkohol stiger och han/hon får abstinensbesvär av olika grader följande dag efter att alkoholintaget upphört.

Abstinensbesvären får personen ofta att fortsätta med drickandet. Alkoholberoende kan dock uppstå utan märkbar tolerans eller abstinensbesvär.

Gör testet och kartlägg ditt alkoholberoende:

Har du försökt minska på din alkoholkonsumtion utan att lyckas?

Har en anhörig eller en bekant till dig varit ängslig eller irriterad över ditt alkoholbruk?

Använder du alkohol för att bota din baksmälla?

Får du skuldkänslor över ditt drickande?

Om du svarar jakande på två av dessa frågor är det skäl för dig att vara orolig över ditt alkoholbruk och eventuella alkoholberoende.

Läs mera om våra tjänster

Alkoholavvänjning på bäddavdelningen

Vi vårdar alkoholavvänjningspatienter på bäddavdelningen med lång erfarenhet – alltid med respekt för patientens integritet. Till vård kan du komma utan läkarremiss 7 dagar i veckan.

Läs mer

Rehabiliteringskurs vid alkoholmissbruk

Rehabiliteringskursen är ämnad för personer som har problem med sitt alkoholbruk. Kursen och den efterföljande självhjälpsgruppen baserar sig på kognitiv beteendeterapi. Kursen hålls på finska.

Läs mer
Alkoholavvänjningsklinikens sakkunniga

Mottagning hos addiktionsläkare

Hjälp för dina alkoholproblem får du hos Eiras erfarna läkare. På mottagningen diskuteras konfidentiellt patientens alkoholbakgrund, problem i livet och vårdmöjligheter.
Som grund för en lyckad vård är en väl skräddarsydd medicinering och samtal med läkare och vårdpersonal.

 

Mottagning hos terapeut

Känns det svårt eller t.o.m. omöjligt att sluta dricka?
Får du ångest av att se en närstående dricka?

Ett förtroendefullt samtal med en terapeut som är insatt i alkoholproblem kan ge lättnad och svar på dina frågor.

 

Specialist i psykiatri

Missbruk förorsakar ofta nedstämdhet, ångest, sömnlöshet eller andra problem.
Boka mottagningstid till en psykiater som är specialiserad i addiktionsmedicin för att t.ex.

  • diskutera dina problem
  • pga psykmedicinering
  • för utlåtanden
  • fortsättningsvård efter alkoholrehabilitering

Till mottagningen kan man också komma pga en närståendes alkoholproblen. Vården sker konfidentiellt.

 

Till avvänjningsvård utan läkarremiss

Vi vårdar alkoholavvänjningspatienter på bäddavdelningen med lång erfarenhet – alltid med respekt för patientens integritet.

OBS! Bäddavdelningen har begränsat med vårdplatser i juni-augusti 2018 p.g.a. renovering. Fråga efter plats i förväg per telefon 09 1620 200.

Ring 09 1620 200En plats kan ordnas vanligtvis redan till samma eller till följande dag. Vi betjänar också under veckoslut och helger. Eller boka mottagningstid till addiktionsläkare via vår nätbokning.

På avdelningen vårdas inte narkotikamissbrukare.

Alkoholavvänjningsklinikens sakkunniga
Granat Simo Ansvarig addiktionsläkare, specialkompetens i addiktionsmedicin
Kenttä Santeri Addiktionsläkare Boka tid
Kinnunen Jussi Addiktionsterapeut, sexualterapeut Boka tid
Österman Hannele Specialist i psykiatri, specialistkompetens i addiktionsmedicin Boka tid
Följande lediga tider
tis 20.11
10:50
40 min
Kenttä Santeri
Addiktionsläkare
Eira läkarstation
tis 20.11
12:10
40 min
Kenttä Santeri
Addiktionsläkare
Eira läkarstation
ons 21.11
11:00
45 min
Österman Hannele
Specialist i psykiatri, specialistkompetens i addiktionsmedicin
Eira läkarstation
Visa följande lediga tider
Prislista
Missbruk och beroende Pris
Mottagning hos addiktionsläkare, 40 min
Första mottagningsbesöket
168,50 € 
Mottagning hos addiktionsläkare, från 30 min
Följande besök
127,50 € 
Mottagning hos psykiater, 30 min 130  € 
Mottagning hos terapeut, 45 min 100  € 
Kansliavgift på 17,90 € tillkommer.