Puustinen Leila

Specialläkare i psykiatri, psykoterapeut
Specialiteter:Psykiatri, Psykoterapi
Språkkunskaper:Finska
Tjänster:Välmåendeklinik, Ångest och rädsla, Psykiatri, Psykoterapi
Boka tid till specialist

Följande lediga tider

Endast vuxna patienter. Inga läkemedels- eller addiktionsberoende behandlingar eller receptförnyelser av lugnande läkemedel (bentsodiatsepin).
tis 4.12
17:00
45 min
Puustinen Leila
Specialläkare i psykiatri, psykoterapeut
Eira läkarstation
tis 4.12
18:00
45 min
Puustinen Leila
Specialläkare i psykiatri, psykoterapeut
Eira läkarstation