Lindfors-Airas Marie

Familjepsykoterapeut
Examen:Sjuk.sköt, HV, PeM, Familjepsykoteraput med specialinriktning
Specialiteter:Psykoterapi
Språkkunskaper:Finska, Svenska, Engelska, Franska, Holländska

Excamen:
Familjepsykoterapeut år 2013. Hälsovårdare och pedagogie magister (Helsingfors universitet).

Arbetserfarenhet:
Arbetat tillsammans med familjer inom barnskydd, skolhälsovård och på krisstation för ungdomar

Familjeterapeutens mottagning:
Livet är oförutsägbart. Vi kan drabbas av sjukdom, depression, utmattning eller kriser; såsom skilsmässa, olycka, självmord eller plötsligt dödsfall. Utmaningar som gäller barnuppfostran eller problem som uppstår i anknytning till ungdomarnas självständighetsprocess, kan upplevas utmattande. Då en familjemedlem mår dåligt, speglas illamåendet på hela familjens dynamik. Målet inom familjeterapi är att förstå och vårda familjens inre dynamiska processer som ger skäl till oro och problem. Det är viktigt att tillsammans hitta lösningar, så att alla familjemedlemmar upplever att de blir hörda och sedda samt att ge verktyg för att lösa problem, bemästra livssituationen och komma vidare i kriser. Familjens egna positiva resurser är en viktig kraftkälla till förändring. Till familjeterapi kan man komma ensam, i par eller tillsammans med hela familjen. Bli inte ensam med ditt problem eller din oro- ett delat problem känns lättare att bära.

Familjeterapeutens hembesök:
Jag gör också hembesök inom huvudstadsregionen. Till hembesöket reserveras tid på 1 h 30 min och priset är 180 € (+ resekostnader) innanför Ring III. Boka tid, ring tidsbeställningen 09 1620 570.

Tjänster:Par- och familjeterapi, Psykoterapi för barn, Stresshantering, Psykoterapi
Boka tid till specialist

Följande lediga tider

mån 17.12
16:00
1 h 0 min
Lindfors-Airas Marie
Familjepsykoterapeut
Eira läkarstation
mån 17.12
17:00
1 h 0 min
Lindfors-Airas Marie
Familjepsykoterapeut
Eira läkarstation
mån 17.12
18:00
1 h 0 min
Lindfors-Airas Marie
Familjepsykoterapeut
Eira läkarstation