Holma Mikael

Specialläkare i psykiatri
Examen:MD, FD
Specialiteter:Psykiatri
Språkkunskaper:Finska, Svenska, Engelska
Jag arbetar som överläkare på Helsingfors social- och hälsoverkets regionala psykiatri- och beroendecentrets poliklinik för affektiva störningar.  Jag har haft mottagning på Eira sjukhus sedan år 2003. 
Boka tid till specialist