Prislista
Välmåendeklinik Pris
Akupunktur 84 €
InBody-kroppssammansättningsanalys ERBJUDANDE
29 €
(45 €)
Näringsterapeutens mottagning
Dietplanering
FODMAP-handledning och uppföljning 2 timmar
från 90 €
  från 80 €
198 €
Osteopatmottagning 85 € 
Besök hos lymfterapeut 45 min
105 €

Besök hos fysioterapeut*
45 min
60 min

 
  från 78 €
  från 86 €

Fysioterapeutisk undersökning och utlåtande
i samband med det första besöket.

30 €

Personal Trainer -tjänster, PT-träff
Se hela PT-prislistan här
90 €
Firstbeat-välmåendeanalys
Inkluderar mätning, personlig rapport, feedback och direktiv.
nu 169 €

Cykelergometertest
Inkl. kartläggning av hälsotillståndet utförd av företagsfysioterapeut, 20 minuters test, personligt sammandrag både skriftligt och muntligt.

Cykelergometertest +muskelkonditionstest

nu 99 €
 

nu 149 €

Psykoterapeutens mottagning från 139 €  
Hypnoterapeutens mottagning från 126 € 
Till priserna tilläggs kansliavgift 3,60 € / gång för seriebesök eller 17,90 € / ett engångsbesök
* Priset beror på tiden och fysioterapeutens specialutbildning