Prislista
Patientavgift med HNS-servicesedel, starroperation Pris  

Starroperation med monofokal lins, patientens självrisk

Självrisken inkluderar

  • operation med högklassig monofokulär lins
  • ögonkirurgens förundersökning på operationsdagen
  • de undersökningar som krävs vid val av linsen.
89 €  
Eventuella tilläggstjänster ersätter HNS servicedeln inte.
    
Kansliavgift på 17,90 € tillkommer