Prislista
Vitaminmätningar Pris
Mätning av D-vitaminhalten

58 €

Mätning av B-12 vitaminhalten
50 €
Till priserna tillkommer 17,90 € utom med remiss utskriven av Eira sjukhus läkare.