Prislista
Pris

Risktest för hjärtinfarkt – Hertta

 125 €
Man kan gå till laboratoriet under dess öppettid utan läkarremiss- ingen FPA ersättning. Ingen kansliavgift uppbärs för testet.