Prislista
Patientavgift med HNS-servicesedel, åderbråck Pris  
För undersökning med HNS servicesedel
(HNS servicesedel för initial utredning och undersökning)
Inkluderar kirurgens undersökning samt ultraljudsunderökning
37,20 €  
Servicesedel för laseroperation av åderbråck
 (HNS servicesedel för laserbehandling med värmealstrande kateter)
107,30 €  
Tilläggstjänster
Eventuella tilläggstjänster som inte hör till servicesedeln betalar patienten själv
    
Extra stödstrumpor 80 €/par  
Anestesiläkares vård vid laserbehandling av ett ben 250 €   
Skuminjektioner i benet som ej uppfyller servicesedelns kriterier 697 €/fot  
Kansliavgift på 17,90 € tillkommer.