Prislista

Terminalvård på bäddavdelning

Pris/dygn
må-lö
Pris/dygn
lö-må
Terminalvård
sjukhusvård, grundvård för bäddpatienter
550 € 655 €
Krävande terminalvård
650 € 755 €
 Intensifierad terminalvård
850 €
955 €
Anhöriges övernattning
185 € 185 €
Timpris på bäddavdelningen (max. 6 h) 90 €/h  

 
 I vårddygnsavgiften ingår:

  • bäddplats
  • sjukhusmåltiderna
  • den vård som vårdpersonalen ger

Vårddygnen faktureras så att dygnet byts kl. 12.00 på morgonen.

   
Kansliavgift på 17,90 € tillkommer.  Priserna inkluderar inte laboratorie- eller röntgenundersökningar, fysikalisk vård samt andra möjliga undersökningar. Lönekostnaderna för privatskötare faktureras skilt.
För en bokad men oanvänd bäddplats debiterar vi en avbokningsavgift. Ifall annulleringen sker efter kl. 15 föregående dag debiteras för ett helt dygn. Ifall annulleringen sker senast tre dagar före planerad ankomst, debiteras hälften av priset på ett dygn..