9 orsaker att välja Eira:

  • Eira har valts till huvudstadsregionens bästa läkarstation (Brand Audit Group 2016)
  • Eira har över 180 hälsovårdsexperter till ditt förfogande.
  • Eira har en ny Egenskötarservice och 14 Specialkliniker.
  • Eira är till 100 % i inhemsk ägo.
  • Eira använder senaste hälsoteknologi.
  • Eiras kvalitet är certifierad av Inspecta (ISO 9001).
  • Eira har en klar och genomskinlig prissättning.
  • 98% av våra kunder är nöjda med vår service (WebInfra kundundersökning)
  • Eira är stället där vi bryr oss om dig. På riktigt.

Välkommen till Eira - vi tar hand om dig.

ISO_branditutkimus_avainlippu_sv_2018-06.jpg