Vad är Eiras Orbera-bantningsmetod?

Orbera-bantningsmetoden omfattar en silikonballong, som förs in i magsäcken och ett program för förändring av matvanorna. Du kan välja en 6 månaders eller en 12 månaders ballong.

För vem lämpar sig Orbera-bantningsmetoden?

Orbera lämpar sig för vård av medelsvår övervikt hos fullvuxna personer under 65 år, med ett BMI som överskrider 27. Utöver det krävs att man är motiverad och förbinder sig till metoden, samt att man är beredd på en livsstilsförändring.

Kirurgen gör alltid en individuell bedömning hur Orbera-bantningsmetoden lämpar sig för patienten.

Finns det något som förhindrar en insättning av ballongen?

Ifall du har ett större diafragmabråck kan en ballong inte placeras. Även en pågående kortisonmedicinering kan utgöra ett hinder och har du genomgått en operation i magsäcken kan insättningen av en ballong vara omöjlig. Andra faktorer som kan förhindra åtgärden är t.ex. en allvarlig lever- eller njursjukdom, en hetsätningsstörning eller något annat mentalt problem som kan göra det svårare att förbinda sig till behandlingen. Ballongen installeras inte under graviditet.

Kirurgen gör alltid en individuell bedömning hur Orbera-bantningsmetoden lämpar sig för patienten.

Hur vanlig är Orbera-metoden?

I världen finns redan över 300 000 Orbera-patienter. Flest ballonger har installerats i Italien och Brasilien. I Finland har Eira sjukhus erbjudit Orbera-metoden sedan november 2017.
 

Hur sker viktminskningen med Orbera-metoden?

Ballongen, som fyller upp ca. 2/3 av magsäcken, gör att matintaget minskar. Då ballongen fyller magsäcken skickas en impuls till hjärnan som berättar att magen är full och då minskar hungerkänslan. Näringsterapeuten hjälper dig till hälsosammare matvanor. Ballongen i sig har inte en viktnedsättande inverkan, det är med hjälp av livsstilsförändringen som man åstadkommer viktminskningen.

Vad är Orbera-ballongen gjord av och hur stor är den?

Orbera-ballongen är gjord av 7-lagrig silikon. Ballongen är utvecklad och testad i Förenta staterna och är godkänd av Förenta staternas hälsovårdsmyndigheter, FDA.

Orbera-ballongen fylls vanligtvis med 500 ml koksaltlösning, då den blir lika stor som en medelstor grape. Mängden vätska som ballongen fylls med kan varieras beroende på patientens vikt och storleken på magsäcken.

Orbera-ballongen, som till storleken är som en medelstor grape, hålls i magen 6 eller 12 månader under vilken tid man anpassar sig till en förändring av matvanorna.

Hur placeras Orbera-ballongen och hur tas den bort?

Orbera-ballongen placeras i magen under lätt nedsövning med hjälp av ett endoskop. Före ballongen placeras görs en gastroskopi av magsäcken för att reda ut ifall det finns några hinder för placeringen (t.ex. stort diafragmabråck). Ballongen är pressad i ändan på en tunn slang. Den förs in i magsäcken, där den fylls. När det är gjort dras slangen ut och ballongen blir kvar på plats i magsäcken. Ingreppet tar ca. 15 minuter. Efter uppföljningen kan man åka hem tillsammans med en följeslagare, cirka en timme efter att ingreppet gjorts.

Orbera-ballongen tas ut likaså under lätt nedsövning. Först punkteras den och saltlösningen sugs ut. Den tomma ballongen tas ut med hjälp av ett endoskop. En timme efter borttagningen kan patienten åka hem med en följeslagare. Illamående eller dylika symptom är inte att vänta.

Hur startar processen?

Det behövs ingen läkarremiss för att påbörja en Orbera-behandling. Du kan kontakta Eira Fetmaklinikens sjukskötare, tel. 09 1620 610 eller lihavuusklinikka@eiransairaala.fi. Du kan även boka tid hos sköterskan via Eiras nätbokningstjänst, eller per telefon 09 1620 570. Sjukskötaren ger dig tilläggsinformation om Orbera-metoden och bokar de tider du behöver till Eiras specialister, kirurgen och näringsterapeuten.
 

Finns det några risker i anknytning till Orbera-ballongen?

Under det första dygnet efter placeringen av ballongen känner de flesta patienter av illamående, har magkramper och kan t.o.m. kasta upp. Magsäcken ser ballongen i början som ett främmande föremål som den vill stöta bort. Du får recept på flera mediciner som hjälper mot första dagens illamående. Illamåendet varar sällan mer än två dagar. Sura uppstötningar eller magkramper kan man känna av även i ett senare skede, då i samband med t.ex. olämplig kost.

De flesta patienter har inga symptom orsakade av ballongen efter de första dagarna. Att ballongen spricker eller läcker är mycket sällsynt.

För Orbera behövs inte en läkarremiss. Du kan vara i direkt kontakt med Fetmaklinikens sjukskötare.

Vad kostar Orbera-behandlingen?

6 månaders Orbera-behandling kostar 4495 €.
12 månaders Orbera-behandling kostar 5595 €.

Orbera-ballongen hålls i magen 6 eller 12 månader. Kontrollerna och programmet för livsstilsförändringen pågår ännu i ett halvt år efter att ballongen tagits bort.

I priset ingår mottagningsbesök hos näringsterapeut, kirurg och sjukskötare, endoskopierna i lätt nedsövning (placering och borttagning av ballongen), Orbera-ballongen samt livsstilsförändringens näringsrådgivning och uppföljning. I priset ingår inte eventuella laboratorieprov, skilt ordinerade mediciner eller extra mottagningsbesök hos specialist.

På Eira sjukhus har du möjlighet att finansiera Orbera-metoden med Eira Hälsokonto. Du kan diskutera de olika finansieringsalternativen med sjukskötaren.
Se Fetmaklinikens priser.

 

Hur långa är köerna?

Det finns inga direkta köer för en placering av en Orbera ballong. Redan vid första besöket kommer vi överens om en tidpunkt för åtgärden som oftast sker något tag under de närmast påföljande veckorna.
 

Hur länge är man på sjukhus?

Efter placeringen av Orbera-ballongen är du under uppsikt i cirka en timme så vi kan se att du återhämtar dig bra från nedsövningen. Efter det får du åka hem tillsammans med en följeslagare.


Hur länge är man på sjukledighet?

Oftast behöver man inte sjukledighet. Ifall du mår så pass illa nästa dag att du inte kan åka på jobb, skall du ringa till Eira Fetmaklinikens sjukskötare..

Med Orbera-bantningsmetoden har man på Eira i genomsnitt gått ner i vikt 14 – 15 kg, t.o.m. 20 kg på ett halvt år.

Hur ska jag äta med bantningsballongen?

Under den första veckan skall du äta flytande föda, varefter du så småningom övergår till normal mat. Med ballongen i magen skall du äta mångsidigt och hälsosamt i små portioner. Näringsterapeuten hjälper dig att hitta den rätta kosten.

Vilka resultat har man uppnått med Orbera-vården?

Med ett halvt års Orbera-vård har viktminskningen i medeltal varit 14 – 15 kg. Resultatet beror helt på hur du följer de direktiv du får. I bästa fall har viktminskningen uppnått 20 kg. Några patienter har inte lyckats med viktminskningen men de har själva konstaterat att de inte följt kostdirektiven. Resultat från 12 månaders Orbera-ballong finns inte på Eira sjukhus då den kom ut på marknaden först förra våren.

Alla våra patienter får inloggningskoder till HNS Hälsovikthus träningsprogram (finns endast på finska). Det är ett nätbaserat program som hjälper dig till bestående resultat i livsstilsförändringen.

Be om det omfattande infopaketet om Orbera-bantningsmetoden
via e-post lihavuuskliniikka@eiransairaala.fi eller ring 06 1620 610.
 

Juvonen_Erja.jpg

Erja Juvonen

Fetmaklinikens sjukskötare, gastroentologi och fetmaoperationer.


Eira Fettmaklinikens tjänster

Eira Fetmaklinik

Var inte ensam med din övervikt! Eira Fetmaklinik är specialiserad på individuell och mångsidig vård av fetma. Våra fetmaexperter, som hör till Finlands mest erfarna, hjälper dig att hitta den rätta vårdmetoden just för dig. Vi använder oss av fetmaoperatiner och den icke-kirurgiska Orbera-bantningsmetoden samt kostrådgivning och läkemedelsbehandling. Läs mera och boka tid till fetmasjukskötarens kostnadsfria rådgivning!

Läs mer

Fetmaoperation

Eira sjukhus har en lång erfarenhet av fetmaoperationer. En fetmaoperation är en av de effektivaste behandlingsformerna mot svår övervikt. Vi utför både bypass- och förminskningsoperationer, tryggt och sakkunnigt. Läs mera och boka tid till kostnadsfri konsultation hos Fetmaklinikens sjukskötare.

Läs mer

Orbera-bantningsmetod

Eira sjukhus erbjuder en ny och unik bantningsmetod, Orbera. Metoden lämpar sig speciellt för behandling av medelsvår eller svår övervikt (BMI över 27) och kräver ingen operation. Behandlingen består av två delar, dels en silikonballong som förs in i magsäcken och dels ett ettårigt program för ändring av livsstil. Välkommen på Orbera-sjukskötarens kostnadsfria mottagning för att få veta mera!

Läs mer

Boka tid till fetmasjukskötarens avgiftsfria mottagning!

På det avgiftsfria besöket hos Fetmaklinikens sjukskötare utreds vilken vårdform passar dig bäst. Samtidigt får du svar på dina frågor.

Be om det omfattande infopaketet om Orbera-bantningsmetoden per
lihavuusklinikka@eiransairaala.fi eller per telefon 09 162 0610.
Boka tid till fetmaklinikens sjukskötare