Enligt Kirsi Pietiläinen, läkare, professor och fetmaforskare, är orsaken till viktökningen en förändring i livsföringen och en förhöjd levnadsstandard. Tidigare gjorde man mera kroppsligt arbete medan man nuförtiden sitter på kontor. Dessutom finns det tiotals hyllmeter med mat i mataffärerna – betydligt mera än under tidigare årtionden.

”En halv timmes daglig motionsrunda ersätter inte den mängd fysisk aktivitet man fick förr då byket tvättades för hand och potatisen grävdes upp med egna händer. Orörlighet är ett stort problem. Hur många får ens den behövliga halva timmen motion per dag?”


Finländarnas vikt har ökat markant

Av Finlands befolkning är till och med 60 procent överviktig vilket betyder 2,5 miljoner finländare i arbetsför ålder.

” Var femte finländare, det vill säga en miljon människor, har ett viktindex på över 30. Detta betyder att personen har redan tiotals kilo övervikt och är allvarligt överviktig”, säger Kirsi Pietiläinen, som har 25-års erfarenhet i vård av övervikt och fetma. Hon arbetar på Helsingfors Universitets enhet för fetmaforskning och HUS Painohallintatali, samt tar privat emot patienter på Eira sjukhus.

Vikten hos finska män har ökat markant sedan 1970-talet hos kvinnor sedan 1980-talet.

Socker- och fetthaltiga mellanmål samt för stora matportioner bidrar till ett för stort energiintag. Storleken på förpackningarna har också ökat – chips- och godispåsarna har blivit större.

Till och med 60 procent av finländarna är överviktiga. En miljon finländare har en övervikt på tiotals kilo.Många människor äter omedvetet för mycket

” Det hjälper inte att butikshyllorna dignar av hälsosammare och fettsnålare produkter då det finns så mycket alternativ att äta annat. Det är fint med ett stort utbud men det skapar bara ett större behov av att vilja äta allt.”

Enligt Pietiläinen äter många omedvetet för mycket. Det finns så många smaker att prova på och det är lätt hänt att man från en servering smakar först på en rätt, sedan på en annan och kanske knaprar man ännu på en tredje. Mångsidigheten och variationen i mat blir utmanande.

”Om man idag serveras fläsksås med potatis och i morgon samma sak så är det i sig ohälsosamt och energirikt, men man äter mindre av det än i nuläget då det serveras allt möjligt. Man vill tillfredsställa alla smaksinnen med tex mex, kinesisk mat, indiskt...”


När man äter kan man inte identifiera överlopps kalorier

Enligt Kirsi Pietiläinen har finländarna genom tiderna överlevt flera perioder av hungersnöd, och vi lever ännu utrustade som på svältens brant. Idag kan våra kroppar och vårt sinne inte förstå hur lite vi egentligen behöver för att klara oss.

”Människor lever i den tron att de äter helt normalt, men i själva verket äter de för mycket i förhållande till förbrukningen. I allt överflöd har människan svårt att inse hur lite man egentligen skulle klara sig på.”

”En av kroppens viktigaste uppgifter är att spara fettet som samlats i kroppen till att överleva. Därför är det så svårt att bli av med det.”

Pietiläinen harmas över att vi inte har en biologisk mekanism som skulle kunna registrera att man till exempel har ätit 500 kalorier för mycket.
” Det först skulle vara fint om våra kroppar kunde meddela att idag har du ätit lite för mycket. Alla har en dålig regleringsmekanism, men en del av dem har betydligt sämre reglering än normalt. Deras kroppar registrerar endast ifall de har ätit för lite, och då börjar klockorna ringa om annalkande svält.

I dagens överflöd har människan svårt att inse hur lite vi egentligen skulle klara oss med.


NYA ORBERAN har REDAN SATTS ÅT 300 000 PERSONER.

Enligt Kirsi Pietiläinen finns det idag en bred repertoar för vård av övervikt: individuell- och gruppterapi, energisnåla dieter, medicinering och fetmaoperationer.

En ny metod för viktminskning är den nya Orbera-bantningsmetoden. Metoden innebär att man placerar en Orbera-silikonballong, som ger mättnadskänsla, i patientens mage under lätt nedsövning med hjälp av ett endoskop. Ballongen fylls med en halv liter saltlösning och tas bort efter ett halvt år. I världen finns 300 000 Orbera patienter och de har gått ner i vikt i medeltal 15 kilo. I Finland används Orbera-metoden på Eira sjukhus i Helsingfors.

I Orbera-metoden har man tagit i beaktande både den mentala och den medicinska sidan av patienten. På det viset når man det bästa slutresultatet.


Orbera uppmuntrar till en livsstilsförändring

Orbera passar för personer som vill gå ner i vikt, vars viktindex är över 27 men under 40, d.v.s. de uppfyller inte villkoren för en fetmaoperation.

Viktindexet beräknas med att dela vikten med längden, angett i meter upphöjt i kvadrat. Till exempel har en person som väger 85 kg och är 165 cm lång ett viktindex på cirka 31, vilket anger en betydande fetma.

”Orbera-metoden passar även personer med ett viktindex på över 40. I sådana fall är det fråga om en viktminskning som en förberedande åtgärd inför en fetmaoperation. Men bäst fungerar metoden som en sporrande åtgärd för de personer som besväras av sin övervikt men då övervikten ännu inte är ett stort problem.”


Orbera stöder bantaren under ett års tid

Även om Orbera-ballongen är i magen ett halvt år förbinder sig kunden till Orbera-projektet för ett helt år. Efter borttagningen av ballongen träffar hen ännu näringsterapeuten och sjukskötaren.

Enligt Kirsi Pietiläinen är det mentala stödet en väsentlig del av viktkontrollen.

” Det viktigaste är att stödet från sjukhuset inte tar slut efter att ballongen borttagits. Stöd och motivering behövs som mest när man skall fortsätta med livsstilsförändringen på egen hand och kunna hålla den uppnådda vikten. Det är ytterst viktigt att man inte blir lämnad ensam i det här skedet.”

Alltför ofta blir den psykologiska aspekten åsidosatt i vården av fetma, säger Pietiläinen. Att få hjälp är ofta en resursfråga. I Finland hör en psykolog sällan till vårdteamet i vården av fetma. Det betyder att läkarna, sjukskötarna och näringsterapeuterna måste ha så pass mycket psykologiskt kunnande, att de kan hjälpa i sådana frågor.

”Många människor skulle behöva mentalt stöd för att kunna kontrollera sitt tröstätande och för att överlag kunna hantera sina känslor och höja sin självkänsla. I Orbera-metoden har man tagit i beaktande den mentala sidan i samma utsträckning som den medicinska, på det sättet når man det bästa slutresultatet.”


Pietilainen_Kirsi.jpg

Som sakkunnig i artikeln är Kirsi Pietiläinen, Specialist i inremedicin, fetmaforskare.
Skribent Henna Rautiainen


Eira Fetmaklinikens tjänster

Eira Fetmaklinik

Var inte ensam med din övervikt! Eira Fetmaklinik är specialiserad på individuell och mångsidig vård av fetma. Våra fetmaexperter, som hör till Finlands mest erfarna, hjälper dig att hitta den rätta vårdmetoden just för dig. Vi använder oss av fetmaoperatiner och den icke-kirurgiska Orbera-bantningsmetoden samt kostrådgivning och läkemedelsbehandling. Läs mera och boka tid till fetmasjukskötarens kostnadsfria rådgivning!

Läs mer

Orbera-bantningsmetod

Eira sjukhus erbjuder en ny och unik bantningsmetod, Orbera. Metoden lämpar sig speciellt för behandling av medelsvår eller svår övervikt (BMI över 27) och kräver ingen operation. Behandlingen består av två delar, dels en silikonballong som förs in i magsäcken och dels ett ettårigt program för ändring av livsstil. Välkommen på Orbera-sjukskötarens kostnadsfria mottagning för att få veta mera!

Läs mer

Fetmaoperation

Eira sjukhus har en lång erfarenhet av fetmaoperationer. En fetmaoperation är en av de effektivaste behandlingsformerna mot svår övervikt. Vi utför både bypass- och förminskningsoperationer, tryggt och sakkunnigt. Läs mera och boka tid till kostnadsfri konsultation hos Fetmaklinikens sjukskötare.

Läs mer