- Meillä suomalaisilla tuntuu olevan paha tapa pitkittää tutkimuksiin ja hoitoon menoa, sanoo Eiran sairaalan ylilääkäri, ortopedi Esko Kaartinen.

- Suurempi osa tuki- ja liikuntaelinsairauksista voitaisiin saada hallintaan ja jopa parannetuiksi ilman leikkausta, kunhan niihin päästään käsiksi ennen kuin ne kehittyvät liian pitkälle.

Esko Kaartinen on Suomen johtavia tähystyskirurgian osaajia ja Eiran sairaalassa tähystyskirurgiaa sovelletaankin lähes kaikkiin niveliin varpaista lonkkaan asti. Tähystyskirurgia on kuitenkin vain yksi ortopedian osa-alue.

- Eiran ortopeditiimissä on pitkälle erikoistuneet, kokeneet asiantuntijat tuki- ja liikuntaelinsairauksien monille osa-alueille: tähystyskirurgia, keinonivelkirurgia, selkäkirurgia, käsikirurgia, olkakirurgia, reumakirurgia, luettelee Kaartinen.


Vaivaisenluusta keinoniveleen

Esko Kaartinen painottaa, että ortopedia on pitkälle tiimityötä. Vaikka jokainen Eiran ortopedeista hallitsee tuki- ja liikuntaelinsairaudet laaja-alaisesti, heillä on jokaisella myös oma erikoisalansa.

- Kun potilaan vaivan hoidossa tarvitaan erikoisosaamista, meillä on aina käytettävissä parhaat asiantuntijat, sanoo Kaartinen. - Ja jos paras asiantuntemus on jossain muualla kuin Eirassa, emme epäröi ohjata potilasta tarvittaessa sinne.

Lisäksi Eiran ulkopuoliset kirurgit tekevät vuosittain lukuisia leikkauksia Eiran hyvin varustetuissa leikkaussaleissa. Tärkeintä on, että potilas saa oikean ja tehokkaimman avun vaivaansa.

Kirurgia vasta viimeinen hoitokeino

Esko Kaartinen sanoo olevansa huolissaan julkisen terveydenhuollon edelleen pitkähköistä hoitojonoista.

- Monet tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat hoidettavissa ei-leikkauksellisilla eli konservatiivisilla hoidoilla, Kaartinen sanoo. -Meillä Eirassakin on erinomaiset valmiudet fysioterapiaan, lääkkeellisiin hoitoihin sekä potilaan itsehoidon ohjaamiseen.

- Nämä hoitomuodot ovat sitä tehokkaampia, mitä nopeammin ne aloitetaan. Mutta monet potilaat turvautuvat ymmärrettävästi ensin julkisen puolen tarjoamiin palveluihin, jolloin jo tutkimuksiin pääsy voi pahimmillaan kestää kuukausia.

Tuona aikana vaiva voi jo pahentua niin, että kirurgia jää ainoaksi vaihtoehdoksi, kuvailee Kaartinen.

Yksityissairaalasta nopea diagnoosi

Esko Kaartisen mukaan yksityisen sektorin ortopedit tekevät nykyään usean kymmenen prosentin osuuden kaikista tuki- ja liikuntaelinsairauksien diagnooseista.

- Eiran puoleen kääntyvät potilaat ovat selvästi varsin valistuneita ja haluavat pitää hyvää huolta terveydestään selvittämällä vaivojensa syyt mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, vaikka se maksaakin vähän enemmän kuin terveyskeskuksessa, sanoo Esko Kaartinen.

- Paljon puhutaan myös yksityissairaaloissa tehtävien leikkausten kalleudesta, mutta miten hinnoitella oma terveytensä tuleville vuosille?

Kaartisen mukaan Eiran ortopedit voivat toki diagnoosin jälkeen ohjata potilaan tämän niin halutessa leikkaukseen myös julkiselle puolelle, esimerkiksi oman kotiseudun sairaalaan.

- Toisaalta Eirassa on tehty myös paljon julkisen sektorin maksamia leikkauksia, ja mahdollisesti toteutuva palveluseteliuudistus voisi lisätä tätä yhteistyötä, Kaartinen toteaa.

- Vaihtoehtoja on useita, ja yhdessä potilaan kanssa löydetään varmasti jokaiselle sopivin ratkaisu.

 

Tämä artikkeli on julkaistu Eiran asiakaslehdessäkeväällä 2009, ja päivitetty keväällä 2016.